• Tytuł 1 slajdu podstrona EN
  • Tytuł 2 slajdu podstrona EN

Dołącz do nas

Funkcjonowanie w mieście trudne jest do wyobrażenia sobie bez życia gospodarczego. Bogactwo firm, ich szeroki koloryt dają szansę na lepszy rozwój Żor, których przyszłość zależy przede wszystkim od siły i zasobności finansowej podmiotów gospodarczych funkcjonujących w mieście i okolicach. Doświadczenia pokazały, że pojedynczy głos ginie w tłumie, że liczenie się z jego opinią jest utrudnione. Tym samym szansą na lepszą współpracę z władzami samorządowymi i administracyjnymi miasta, na próbę kształtowania polityki gospodarczej są stowarzyszenia.

Żorska Izba Gospodarcza jest właśnie taką organizacją, skupiającą i broniącą interesów lokalnych firm. Dzieje się tak, gdyż będąc w zwartej grupie istnieje możliwość zarówno wymiany różnych poglądów, jak i wypracowania wspólnego stanowiska dla innych środowisk, z którymi przyjdzie Izbie współpracować. Poprzez przynależność do Izby każda firma zyskuje zwiększone możliwości integracji zarówno z bliskimi, pokrewnymi branżowo przedsiębiorstwami, jak i nieznanymi sobie podmiotami funkcjonującymi na żorskim rynku lub poza nim.

Żorska Izba Gospodarcza to przede wszystkim pomocny partner przedsiębiorcy w rozwiązywaniu jego problemów. ŻorIG prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową, na którą składają się: cykliczne spotkania członków, bieżąca informacja na temat programów rządowych i unijnych adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, współpraca z innymi
organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą. Dodatkowo, starając się zapewnić swoim członkom kompleksową pomoc prawno-ekonomiczną.

Żorska Izba Gospodarcza aktywnie działa również na polu projektowym. W ostatnich latach Izba była promotorem kilku zrealizowanych z sukcesem projektów dot. kształcenia zawodowego w ramach Programu Leonardo da Vinci, liderem kilkuletniego projektu „Dynamizm i doświadczenie – wspólne sterowanie zmianą" w ramach programu IW EQUAL. Obecnie jest zaangażowana w liczne przedsięwzięcia projektowe, w tym na arenie międzynarodowej.


Zapraszamy do współpracy!

 

Deklaracja członkowska ŻorIG (pdf)

Realizacja: blueform.pl