• Tytuł 1 slajdu podstrona EN
 • Tytuł 2 slajdu podstrona EN

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Wesołych Świąt

wielkanoc 2019

W imieniu Zarządu oraz Pracowników Żorskiej Izby Gospodarczej składamy życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, wypełnionych życzliwością i wiosennym nastrojem.

"Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych"

   
Żorska Izba Gospodarcza zaprasza do projektu, którego celem jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kompetencji lub kwalifikacji w zakresie ICT przez minimum 520 osób (w tym 286 kobiet i 234 mężczyzn, minimum 130 osób w wieku 50+ i minimum 208 osób o niskich kwalifikacjach) z 800 osób, do 31.08.2019 r.

W ramach projektu odbywać się będą:

 • BEZPŁATNE kursy językowe (JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI) w ilości 120 h na dowolnym poziomie
 • BEZPŁATNE kursy komputerowe ICT na dowolnym poziomie zaawansowania w wybranych obszarach DIGCOMP w ilości max 128 h
 • BEZPŁATNE egzaminy językowe (np. TELC, TOEIC) i komputerowe (np. ECCC, ECDL)
 • BEZPŁATNE materiały szkoleniowe, podręczniki oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem

Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Wartość projektu: 4 947 033,57 PLN, w tym dofinansowanie z UE 4 204 978,53 PLN.

Więcej informacji na stronie http://szkoleniaslaskaakademia.pl/home/

Turniej siatkówki o Puchar Dyrektora MOSiR Żory – dla firm i instytucji z Żor (27.04.2019)

   
Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, zaprasza Państwa do udziału w Turnieju siatkówki o Puchar Dyrektora MOSiR. Każdy turniej to doskonała okazja do integracji, świetnej zabawy a także możliwości wyłonienia najbardziej wysportowanego zakładu pracy.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody, upominki oraz pamiątkowe trofea.

Wszystkich zachęcamy do wspólnej zabawy.

Regulamin

Karta uczestnictwa

Potwierdzenie udziału 

Projekt wymiany doświadczeń

 
Informujemy, że Stowarzyszenie „EBI Association” z Jastrzębia-Zdroju w okresie 12/2017-01/2019 realizowało projekt Programu Erasmus+ pn. “Niezawodowa edukacji dorosłych – europejska wymiana”. W ramach inicjatywy powołane zostało partnerstwo pomiędzy 4 europejskimi organizacjami pochodzącymi z Austrii, Grecji, Islandii i Polski, a działającymi w dziedzinie uczenia się przez całe życie. Było to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie niezawodowej edukacji osób dorosłych dla kadr edukacji, dorosłych słuchaczy oraz podmiotów oferujących kształcenie ustawiczne z różnych geograficznie, kulturowo czy gospodarczo regionów Europy.

Więcej o projekcie, w tym o działaniach przeprowadzonych w trakcie jego trwania i wypracowanych rezultatach można znaleźć na stronie http://ourprojects.eu/nvae/.

ZUS na przejściowe problemy finansowe w firmie

Drogi przedsiębiorco jeśli masz trudności z bieżącym regulowaniem należności składek w ZUS, możesz starać się o odroczenie płatności lub ulgę w spłacie należności z tytułu składek.

W każdym przypadku pojawienia się ryzyka niewypłacalności przedsiębiorca może liczyć na ZUS, który pomoże pokonać kryzys. Prawo przewiduje kilka wyjść z takiej „podbramkowej sytuacji" np. raty i odroczenie terminu płatności – są to formy wsparcia, które Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypisała Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Chwilowe problemy

Gdy mamy trudności w bieżącym opłacaniu składek pomocne może być odroczenie terminu płatności składek, czyli mówiąc prościej - możliwość zapłacenia ich później. Z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek przedsiębiorca musi wystąpić najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu płatności danej składki. Jednak – co istotne – odroczenie może dotyczyć więcej niż jednej składki. Po złożeniu wniosku w tej sprawie ZUS nie nalicza firmie odsetek i cierpliwie czeka, aż ta „stanie na nogi". Pobierana jest tylko opłata prolongacyjna naliczana do nowego terminu płatności odroczonej składki.

Gdy dług już urósł

Układ ratalny to rozwiązanie dla firm, które mają zaległości w ZUS. Wówczas ZUS zamraża naliczone już odsetki i nie powiększa już ich kwoty. O ulgę w spłacie mogą ubiega się obecni i byli płatnicy składek, a także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania, np. spadkobiercy. Warunki spłaty określane są w umowie i uzależnione od środków jakie zobowiązany może przeznaczyć na spłatę długu. Układ ratalny pozwala przedsiębiorcom na uporządkowanie jego sytuacji. Jeżeli raty są płacone terminowo i w ustalonej wysokości oraz reguluje się bieżące składki, przedsiębiorca ma możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu o opłacaniu składek, które jest potrzebne m.in. w postępowaniu przetargowym. - Gdy umowa jest realizowana ZUS nie podejmuje działań zmierzających do wyegzekwowania należności, a dotychczas prowadzone postępowanie egzekucyjne zawiesza. Do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek, w ich miejsce pobiera się natomiast opłatę prolongacyjną - podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE, pisemnie, bądź ustnie - do protokołu. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania.

Doradca w ZUS pomoże

Gdy w firmie pojawiają się kłopoty z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne nie warto czekać z ich rozwiązaniem. Każde odkładanie sprawy na później powoduje, że z miesiąca na miesiąc coraz trudniej podnieść się spod ciężaru odsetek. A wystarczy tylko złożyć wniosek, by licznik z odsetkami zatrzymał się w miejscu. - Klienci, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek mogą liczyć na wsparcie naszych doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w ZUS. Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta, doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań dostosowane do jego indywidualnej sytuacji oraz możliwości finansowych. Zadaniem doradców jest również pomoc klientom w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku - informuje rzeczniczka.

Jak podkreśla ZUS-em można i należy rozmawiać. - Mamy świadomość, że w firmach zdarzają się różne sytuacje i kłopoty - czasem chwilowe, czasem trwające dłużej. Jesteśmy od tego, by wspólnie z klientem znaleźć sposób, jak w granicach prawa sobie z nimi poradzić - dodaje.

Więcej informacji na temat ulg i umorzeń można uzyskać u doradcy ds. ulg i umorzeń w każdej jednostce ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Subcategories

Realizacja: blueform.pl