• Tytuł 2 slajdu podstrona EN
  • Tytuł 1 slajdu podstrona EN

Zapytanie ofertowe - warsztaty komputerowe (z dn. 14.04.2017)

 
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

Zal. 3. Szczegółowy program szkolenia

Zal. 4. Dane trenerów i wykaz posiadanego przez każdego z nich doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń lub w pracy dydaktycznej w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia

logo power i ue efs

Realizacja: blueform.pl