• Tytuł 2 slajdu podstrona EN
 • Tytuł 1 slajdu podstrona EN

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Kurs: specjalista ds. kadrowo-płacowych

 
Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń. Doświadczenie nie jest wymagane.

Celem kursu jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) z zakresu kadr i naliczania wynagrodzeń.

40 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i warsztatów komputerowych wspomaganych prezentacją multimedialną.

Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Nawiązywanie stosunku pracy.
 2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 3. Urlopy pracownicze, zwolnienia od pracy.
 4. Rozwiązywanie stosunku pracy.
 5. Czas pracy.
 6. Zasady naliczania wynagrodzeń.
 7. Dokumentacja i rozliczanie pracownika z ZUS.
 8. Dokumentacja i rozliczanie pracownia z US.
 9. Program PŁATNIK.

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN.

Koszt uczestnictwa: 630,00 zł / osobę (530,00 zł / osobę – dla członków Żorskiej Izby Gospodarczej).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Ad Acta Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Węglowa 11.

Zgłoszenia: tel. +48 509 123 226; szkolenia@adacta.pl

Realizacja: blueform.pl