• Tytuł 1 slajdu podstrona EN
 • Tytuł 2 slajdu podstrona EN

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Atrakcyjność kształcenia zawodowego szansą rozwoju

Czas trwania wymiany: 1 tydzień (kwiecień 2013).

Cel projektu: wymiana europejskich doświadczeń, transfer wiedzy oraz propagowanie innowacyjnych metod pracy i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie poradnictwa zawodowego, opracowywania programów edukacyjnych, dopasowywania  kierunków kształcenia zawodowego i programów nauczania do popytu na określone kwalifikacje na regionalnym rynku pracy.

Docelowa grupa beneficjentów: 12 specjalistów z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego tj. nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, szkoleniowców oraz osób odpowiedzialnych za szkolenia w MŚP i kadry zarządzającej MŚP.

Partner: EU-Trade (Litwa).

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl