• Tytuł 1 slajdu podstrona EN
 • Tytuł 2 slajdu podstrona EN

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Wparcie mobilności uczniów z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Czas trwania stażu zawodowego: 21.08.2011 – 10.09.2011 (3 tygodnie).

Cel projektu: zagwarantowanie jego uczestnikom poprzez zagraniczne staże szansy zdobycia międzynarodowego  doświadczenia, praktycznej wiedzy, będącej rozszerzeniem wiedzy teoretycznej uzyskanej w technikum, podwyższenie poziomu kształcenia zawodowego, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie znajomości języków obcych; mobilność ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność i potencjał intelektualny uczestników oraz zintegrować ich z wymogami unijnego rynku pracy.

Docelowa grupa beneficjentów: 12 uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach kształcących się w zawodzie: technik budownictwa, technik drogownictwa i technik urządzeń sanitarnych.

Partnerzy:

 1. Eichenbaum GmbH (Niemcy).
 2. Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl