• Tytuł 2 slajdu podstrona EN
 • Tytuł 1 slajdu podstrona EN

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Fundusze strukturalne szansą rozwoju MSP - wymiana doświadczeń instytucji organizujących szkolenia dla przedsiębiorców

Czas trwania wymiany: 12.03.2006 - 18.03.2006 (1 tydzień).

Cel projektu: poznanie w praktyce innowacyjnych narzędzi, technik, metod oraz „dobrych praktyk" funkcjonujących w zakresie formalnego i pozaformalnego szkolenia zawodowego adresowanego do kadry MSP, skonstruowanego w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych z uwzględnieniem możliwości dofinansowywania szkoleń ze środków funduszy strukturalnych.

Docelowa grupa beneficjentów: 10 osób - kierownicy działów kadr w firmach, osoby rekrutujące się spośród kadry odpowiedzialne za planowanie programów szkolenia zawodowego oraz zarządzanie takimi programami, osoby prowadzących szkolenia.

Partner: Kolping-Bildungswerk Württ.e.V. - Koordination Europäische Förderung (Niemcy).

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl