• Tytuł 1 slajdu podstrona EN
 • Tytuł 2 slajdu podstrona EN

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Wykorzystanie europejskich doświadczeń instytucji organizujących szkolenia dla przedsiębiorców

Czas trwania wymiany: 21.11.2004 - 27.11.2004 (1 tydzień).

Cel projektu: wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z Polski, Niemiec i Luxemburga, którzy zajmują się przeprowadzaniem i organizacją szkoleń dla przedsiębiorców. Zasadniczym celem projektu jest poznanie metod i form szkolenia, prognozowania potrzeb w zakresie edukacji zawodowej (kształceniu ustawicznym) oraz wymiana poglądów na temat poszukiwania i podejmowania nowych dróg w biznesie.

Docelowa grupa beneficjentów: 12 osób - organizatorzy szkoleń zawodowych, tj. pracownicy i organ zarządzający, kontrolny lokalnego samorządu gospodarczego zajmujący się
planowaniem i zarządzaniem programami z zakresu szkolenia zawodowego dla przedsiębiorców.

Część beneficjentów - pracownicy Izby są w niej zatrudnieni na stałe, pozostała część uczestników projektu - przedstawiciele organów zarządzających, kontrolnych Izby działają społecznie. Osoby te na co dzień zatrudnione są w innych firmach, bądź prowadzą własną działalność gospodarczą. W związku z tym faktem, osoby te odpowiedzialne są za organizację szkoleń zawodowych dla firm zrzeszonych w Izbie oraz dla pracowników własnych przedsiębiorstw.

Grupa partnerów:

 • Europäische Akademie für Führungskräfte GbR (Niemcy)
 • New Economy Technology (Luxemburg).

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl