• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

ALFA CENTRUM OŚWIATOWE Grażyna Krzemińska

Adres: ul. Boczna 6, 44-240 Żoryalfa jpg
Tel.: 32 / 734-03-86
Strona internetowa: www.alfa-zory.pl
 
 
Centrum Oświatowe „ALFA” działa od 1992, początkowo w ramach Korporacji Budowlanej FADOM S.A., a od 2001 jako samodzielna, niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Centrum działa pod stałym nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory. Wpisane jest do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Zakres działalności:
  • szkolenia bhp (wstępne i okresowe dla pracodawców i pracowników),
  • kursy spawania,
  • kursy dla kierowców wózków jezdniowych,
  • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • seminaria dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych, gazowych,
  • kursy obsługi suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowane z kabiny lub z poziomu roboczego.
Realizacja: blueform.pl