• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Geo-Bud-T.B.M. sp. z o.o.geobudtbm - logo 2012_10_28

Adres: ul. Boczna 6, 44-240 Żory
Tel.: 32 / 43 42 145, 32 / 47 51 392
Fax: 32 / 43 42 145 w.22
Strona internetowa: www.geo-bud.com

Przedsiębiorstwo działa na rynku i prowadzi roboty nieprzerwanie od 1989 roku. Początkowo jako P.P.U.H. „GEO-BUD” Sp. z o.o., a od 1997 roku jako „GEO-BUD-T.B.M” Sp. z o.o.

Firma działa w rejonie województwa śląskiego jako firma świadcząca szeroki wachlarz usług w zakresie budownictwa inżynieryjno-lądowego. Zakres działania:

  • Budowa nowych obiektów budownictwa drogowego
  • Remonty kapitalne i modernizacja ulic i placów
  • Budowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz sieci wodociągowych
  • Melioracje miejskie, przemysłowe i rolne
  • Roboty żelbetonowe
  • Tereny zielone
  • Drenaże i odwodnienia terenu
  • Fundamentowanie obiektów budowlanych i inżynieryjnych

Przedsiębiorstwo posiada wysoko wyspecjalizowaną załogę i personel techniczny, który zdobył wiedzę i doświadczenie zawodowe na licznych budowach.

Realizacja: blueform.pl