• Tytuł 1 slajdu podstrona
 • Tytuł 2 slajdu podstrona

IdeAL – Integration durch europäisches Arbeiten und Lernen

Nazwa projektu: IdeAL – Integration durch europäisches Arbeiten und Lernen (Professional integration via European Working and Learning)

Nazwa programu: Programme "IdA – Integration durch Austausch" (Integration via Exchanges)

Czas trwania: 01.08.2009 – 30.04.2012

Cele projektu: Integracja zawodowa osób z grup mających utrudniony dostęp do rynku pracy poprzez rozwój międzynarodowych wymian, mobilności, jak również związane z tym nabycie doświadczenia praktycznego w UE oraz poszerzenie wiedzy specjalistycznej.

Obszary działania:

 1.  Działania przygotowujące:

 • analiza SWOT
 • nabycie kompetencji w czyimś życiu
 • dokumentacja nieformalnie zdobytej wiedzy
 • działania towarzyszące projektowi mające na celu wzmocnienie kompetencji ICT
 • szkolenia zawodowe w celu zdobycia stażu
 • szkolenia dot. indywidualnych kompetencji
 • rozwój indywidualnych strategii działania
 • przygotowanie do działań prowadzonych za granicą

 2.  Praca i nauka w Europie

 • doskonalenie umiejętności językowych (na miejscu)
 • staż
 • wspieranie działań integracyjnych

 3.  Końcowa faza (ocena działań)

 4.  Faza integracji

 • wsparcie w czasie podjęcia pracy


Skład partnerstwa:

 • Eichenbaum GmbH (LIDER)
 • GFU – Institut für berufliche Bildung gGmbH
 • VHS Bildungswerk in Thüringen GmbH
 • Żorska Izba Gospodarcza

Docelowa grupa beneficjentów: Młodzi (pełnoletni) bezrobotni na pograniczu wykształcenia/zawodu szczególnie po ukończeniu pozazakładowego kształcenia zawodowego, nie zdaje  w dużej mierze tzw. 2. progu. Absolwentom podwójnego wykształcenia poprzez długotrwałe praktyki zawodowe w Polsce zostanie otwarta możliwość zarówno (dalszego) rozwoju i wykazania się umiejętnościami zawodowymi (Europass-Mobilność), a także dodatkowego zdobycia znaczącej zalety na rynku – doświadczenia za granicą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakończony.

 

Realizacja: blueform.pl