• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o.ztk

Adres: ul. Okrężna 5, 44-240 Żory
Tel.: 32 / 43 56 880
Fax: 32 / 43 56 920
Strona internetowa: www.ztkzory.pl
 
 
Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach utworzone zostały 1 maja 2008 r. poprzez przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.

ZTK sp. z o.o. świadczy usługi dla:
  • Gminy Miejskiej Żory i innych jednostek samorządowych,
  • instytucji, firm, zakładów (klienci instytucjonalni),
  • osób prywatnych (klienci indywidualni).
 
Spółka w 2011 r. otrzymała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 i Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2009 dotyczącego „Zbierania, odbierania i transport odpadów".
ZTK sp. z o.o. zatrudnia 118 pracowników.
 
Spółka, kontynuując działalność swoich poprzedników (PGKIM i ZTK), działa nieprzerwanie od 1975 roku na terenie miasta Żory. Dba o estetyczny wygląd, czystość i zieleń przestrzeni publicznych oraz firmowych i prywatnych terenów.
Realizacja: blueform.pl