• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

Młodzieżowy Lider Biznesu 2015 – I etap

 
Zakończyło się już przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu MLB 2015. Po formalnej weryfikacji nadesłanych zgłoszeń do udziału w I etapie Konkursu zakwalifikowało się 256 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W tym roku etapy od pierwszego do trzeciego będą odbywały się równolegle na pięciu obszarach terytorialnych. Uczestnicy zgodnie z siedzibą Szkoły jaką reprezentują, zostali przyporządkowani do danego obszaru.

Listy uczestników wg obszarów terytorialnych:

 1. powiat M. Żory oraz gmina Pawłowice
 2. powiat M. Jastrzębie-Zdrój
 3. powiat raciborski
 4. powiat rybnicki i powiat M. Rybnik
 5. powiat wodzisławski

Pierwszy etap Konkursu, tj. test jednokrotnego wyboru, na każdym ww. obszarze odbędzie się 17 grudnia 2014 r. Szczegóły uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną na podane podczas rejestracji adresy e-mail.

W dniu I etapu prosimy wszystkich uczestników o przybycie najpóźniej 20 minut wcześniej w celu rejestracji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Żorskiej Izby Gospodarczej lub poszczególnych Parterów Organizacyjnych.


Rozpoczynamy! "Młodzieżowy Lider Biznesu 2015"

 
Rozpoczynamy realizację kolejnej edycji konkursu "Młodzieżowy Lider Biznesu 2015"!
 
Zachęcamy do zgłaszania się. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.
 
Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, finansów oraz biznesu i ma za zadanie promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży. Jego celem jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedsiębiorczych postaw, ekonomicznych umiejętności, zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także wzmacnianie integracji młodzieży ze środowiskiem biznesu.
 
Organizatorem jest Żorska Izba Gospodarcza, Partnerem Głównym Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a Partnerem Naukowym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął prof. Jerzy Buzek.
 
W tym roku Konkurs odbywa się na następujących obszarach:
 • powiat M. Żory oraz gmina Pawłowice,
 • powiat M. Jastrzębie-Zdrój,
 • powiat raciborski,
 • powiat rybnicki i powiat M. Rybnik,
 • powiat wodzisławski.
 
W ramach konkursu po trzech etapach z każdego obszaru wyłoniony zostanie zwycięzca na poziomie lokalnym, który weźmie udział w zmaganiach w czwartym etapie na poziomie regionalnym i walczył będzie o nagrodę główną oraz tytuł „Młodzieżowego Lidera Biznesu 2015".
 
Procedura konkursowa:
 • I etap – test jednokrotnego wyboru, 12 osób z najwyższą ilością punktów przechodzi do etapu drugiego.
 • II etap – przygotowanie pracy projektowej indywidualnie przez każdego uczestnika, do trzeciego etapu przechodzi 5 osób, które uzyskają najwyższą punktację łączną z pierwszego i drugiego etapu.
 • III etap – będzie przebiegał w dwóch częściach: prezentacja projektu oraz odpowiedź na dwa pytania otwarte. Zwycięzcy przechodzą do czwartego, regionalnego etapu.
 • IV etap, finał – będzie przebiegał również w dwóch częściach: prezentacja projektu oraz odpowiedź na dwa pytania otwarte.
W każdym z poszczególnych obszarów etapy od pierwszego do trzeciego będą się odbywać oddzielnie, zaś czwarty etap będzie etapem wspólnym.
 
Harmonogram konkursu:
 • od 20 listopada do 4 grudnia 2014 – zgłoszenia kandydatów,
 • 17 grudnia 2014 – pierwszy etap konkursu,
 • 19 stycznia 2015 – przekazanie osobom zakwalifikowanym do drugiego etapu tematu pracy projektowej,
 • 16 lutego 2015 – składanie prac przez uczestników drugiego etapu,
 • 9 marca 2015 – wyniki drugiego etapu,
 • Terminy III i IV etapu podane zostaną na dalszym etapie konkursu.
 
W pierwszym etapie, który odbędzie się już 17 grudnia 2014 r., weźmie udział maksymalnie 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z każdego obszaru terytorialnego. Do drugiego etapu zakwalifikuje się 12 uczestników, a do trzeciego 5 w każdym z poszczególnych obszarów terytorialnych. Zwycięzcy wezmą udział w zmaganiach regionalnych w czwartym etapie.
 
Nagrody w konkursie po trzecim etapie:
 • 1 miejsce – kamerka sportowa o wartości ok. 600 PLN,
 • 2 miejsce – tablet multimedialny o wartości ok.400 PLN,
 • 3 miejsce – dysk zewnętrzny o wartości ok. 200 PLN,
 • 4 miejsce – książka,
 • 5 miejsce – książka.

Nagroda główna (dla zwycięzcy czwartego etapu): iPad Apple 3 32GB oraz 2 bezpłatne semestry na wybranym kierunku studiów w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.
 
Osoba do kontaktów ze strony Organizatora w temacie Konkursu:
Gabriela Król, tel. 32/ 4350306, e-mail: mlb@zorig.zory.pl
Informacje dodatkowe o konkursie znajdują się na stronie www.zorig.zory.pl w zakładce MLB.
 
 
 

III etap MLB 2014

 
Informujemy, że w dniu 26 marca 2014 r. o godzinie 10:00, we wszystkich pięciu powiatach biorących udział w konkursie, odbędzie się III etap konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2014" 

Żorskie zmagania będą miały miejsce w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach (ul. Boryńska 2, 44-240 Żory) w Auli 2.
 

 

Wyniki II etapu

 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami drugiego etapu trzeciej edycji Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu", który odbywa się w pięciu miastach naszego regionu.
 
Poniżej listy osób zakwalifikowanych do III etapu na poszczególnych obszarach terytorialnych:
 
Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym!!!

 

Wyniku I etapu już są!

 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszego etapu trzeciej edycji Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu", który 17 grudnia br. odbył się w pięciu miastach naszego regionu.
 
W sumie w pierwszym etapie wzięło udział ponad 300 uczestników, którzy walczą o ciekawe nagrody i mogą wykazać się nie tylko wiedzą, ale też pomysłowością i kreatywnością. Do kolejnego etapu przeszły 63 osoby, dla których następnym krokiem będzie stworzenie pracy projektowej na zadany temat.
 
Poniżej listy osób zakwalifikowanych do II etapu na poszczególnych obszarach terytorialnych:

Gratulujemy!!!

 
Ciekawostki:
 • Najwyższa punktacja w I etapie, jaką osiągnął jeden z uczestników, to 26,5 pkt.
 • Najniższa punktacja w I etapie to -13 pkt!
 • Duża część uczniów określiła poziom testu jako "prosty", "umiarkowany" lub "podejrzanie prosty".
 • Nauczyciele określili poziom testu jako "trudny".
 
A poniżej kilka zdjęć ze wszystkich powiatów biorących udział w konkursie:

Młodzieżowy Lider Biznesu 2014 – I etap

 
Zakończyło się już przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu MLB 2014. Po formalnej weryfikacji nadesłanych zgłoszeń do udziału w I etapie Konkursu zakwalifikowało się 352 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W tym roku etapy od pierwszego do trzeciego będą odbywały się równolegle na pięciu obszarach terytorialnych. Uczestnicy zgodnie z siedzibą Szkoły jaką reprezentują, zostali przyporządkowani do danego obszaru.

Listy uczestników wg obszarów terytorialnych:
 1. powiat M. Żory oraz powiat pszczyński
 2. powiat M. Jastrzębie-Zdrój
 3. powiat raciborski
 4. powiat rybnicki i powiat M. Rybnik
 5. powiat wodzisławski

Pierwszy etap Konkursu, tj. test jednokrotnego wyboru, na każdym ww. obszarze odbędzie się 17 grudnia 2013 r. o godzinie 9:00. Szczegóły uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną na podane podczas rejestracji adresy e-mail.

Miejsca w jakich przeprowadzone zostaną I etapy na poszczególnych obszarach terytorialnych:

 1. powiat M. Żory oraz powiat pszczyński: Wydział Zamiejscowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach, ul. Boryńska 2.
 2. powiat M. Jastrzębie Zdrój: Zespół Szkół Nr 2, ul. Poznańska 1 oraz Zespół Szkół Nr 6, ul. Harcerska 12.
 3. powiat raciborski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, ul. Słowackiego 57.
 4. powiat rybnicki i powiat M. Rybnik: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, ul. Świętego Józefa 30.
 5. powiat wodzisławski: Powiatowe Centrum Konferencyjne w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92.

W dniu I etapu prosimy wszystkich uczestników o przybycie najpóźniej 20 minut wcześniej w celu rejestracji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Żorskiej Izby Gospodarczej lub poszczególnych Parterów Organizacyjnych.

 

Realizacja: blueform.pl