• Tytuł 1 slajdu podstrona
 • Tytuł 2 slajdu podstrona

"Młodzieżowy Lider Biznesu 2014"

 
Żorska Izba Gospodarcza rozpoczyna realizację III edycji Konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Młodzieżowy Lider Biznesu 2014".
 
Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, finansów oraz biznesu i ma za zadanie promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży. Jego celem jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedsiębiorczych postaw, ekonomicznych umiejętności, zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także wzmacnianie integracji młodzieży ze środowiskiem biznesu.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął prof. Jerzy Buzek.
 
Partnerem Głównym Konkursu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a Partnerem Naukowym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Na poszczególnych obszarach za realizację Konkursu odpowiedzialni będą Partnerzy Organizacyjni tj.:
 
 • Blueform Marcin Kozłowski
 • Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
 • Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu
 • Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
 • Raciborska Izba Gospodarcza
 • Urząd Miasta Rybnik
 
W tym roku Konkurs odbędzie się na następujących obszarach:
 
 • powiat M. Żory oraz powiat pszczyński,
 • powiat M. Jastrzębie-Zdrój,
 • powiat raciborski,
 • powiat rybnicki i powiat M. Rybnik,
 • powiat wodzisławski.
 
W ramach Konkursu po trzech etapach z każdego obszaru wyłoniony zostanie zwycięzca na poziomie lokalnym, który weźmie udział w zmaganiach w czwartym etapie na poziomie regionalnym i walczył będzie o nagrodę główną oraz tytuł „Młodzieżowego Lidera Biznesu 2014".
 
Poszczególne etapy Konkursu obejmują:
 • I etap: test jednokrotnego wyboru
 • II etap: przygotowanie pracy projektowej indywidualnie przez każdego uczestnika
 • III etap – będzie przebiegał w dwóch częściach: prezentacja projektu oraz odpowiedź na dwa wylosowane pytania otwarte.
 • IV etap – finał – będzie przebiegał również w dwóch częściach: prezentacja projektu oraz odpowiedź na dwa wylosowane pytania otwarte.
 
Zgłoszenia do pierwszego etapu Konkursu przyjmowane będą od 18 listopada do 4 grudnia 2013 roku na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.zorig.zory.pl w zakładce MLB.
 
W każdym z poszczególnych obszarów etapy od pierwszego do trzeciego będą się odbywać oddzielnie, zaś czwarty etap będzie etapem wspólnym. W pierwszym etapie, który odbędzie się już 17 grudnia 2013 r., weźmie udział maksymalnie 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z każdego obszaru. Do drugiego etapu zakwalifikuje się 12 uczestników, a do trzeciego 5. Zwycięzca weźmie udział w zmaganiach regionalnych w czwartym etapie.
 
W tym roku nagrodą główną w całym Konkursie będzie iPad Apple 3 32GB oraz bezpłatny semestr na wybranym kierunku studiów w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Dla pierwszych 5 miejsc w każdym z powiatów również przewidziano atrakcyjne nagrody (tj. aparat fotograficzny OLIMPUS TG 630, tablet multimedialny KRUGER & MATZ KM0793, dysk zewnętrzny SAMSUNG STSHX-M500 TCB i książki).

Dodatkowo wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikują się i wezmą udział w IV ponadregionalnym etapie Konkursu, otrzymają nagrodę specjalną od prof. Jerzego Buzka- zaproszenie do Brukseli w celu zwiedzenia Parlamentu Europejskiego!

Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj.
 


Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 'Młodzieżowy Lider Biznesu 2015'

Lokalizacja*
Imię i nazwisko Uczestnika*
Nazwa szkoły*
Numer telefonu kontaktowego*

Nauczyciel/osoba przygotowująca do konkursu 'Młodzieżowy Lider Biznesu'*
Adres e-mail*
*
W związku z udziałem w Konkursie „Młodzieżowy Lider Biznesu” wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska/wizerunku/wypowiedzi oraz na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) przez podmioty nadzorujące i realizujące Konkurs, do celów związanych z organizacją i realizacją Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu mogą zostać umieszczone na stronach internetowych podmiotów realizujących Konkurs oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, w szczególności: na plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, reklamie w gazetach i czasopismach, na lokalnych portalach internetowych itp. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodwołalnie i nieodpłatnie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Żorskiej Izby Gospodarczej, z tytułu wykorzystywania mojego imienia i nazwiska/wizerunku/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu.
*
Akceptuję Regulamin Konkursu 'Młodzieżowy Lider Biznesu' regulamin

* - pola wymagane

Realizacja: blueform.pl