• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Dzień Przedsiębiorcy 2015 (Liga 5 za 2014)

Zakończyła się już IV edycja imprezy pn. „Dzień Przedsiębiorcy", skierowanej do Przedsiębiorców z Żor i okolic. W ramach „Dnia Przedsiębiorcy" odbyły się prelekcje z zakresu przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, seminarium szkoleniowe oraz gala.
Seminarium szkoleniowe dotyczyło zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedstawiono następujące zagadnienia:
  • Instrumenty wsparcia dla Przedsiębiorców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żorach, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach Irena Ficek, Kierownik referatu ds. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Adelajda Piekarczyk
  • Sukcesja w firmach rodzinnych, radca prawny Tomasz Trzepizur, Kancelaria Radców Prawnych Lexus-Consulting Sp. p.
  • Zagadnienia prawa pracy – stan prawny na maj 2015 roku, Pelagia Piega, ALFA Centrum Oświatowe
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Pelagia Piega, ALFA Centrum Oświatowe.
Gala „Dnia Przedsiębiorcy" zgromadziła w sali MOK wiele znaczących postaci, w tym – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Żory, radnych, gości ze stowarzyszeń gospodarczych z okolicznych miast a także miejscowych przedsiębiorców. Padały miłe słowa i pochwały pod kątem biznesu, wręczono mnóstwo nagród za osiągnięcia i zaangażowanie.
Pierwszym punktem programu było wręczenie Dyplomów Honorowych z okazji 10-lecia Członkostwa w ŻorIG-u dla
  • Banku Spółdzielczego w Żorach
  • Zakładu Usług Elektryczno-Budowlanych Eltak Józef Godziek.
Następnie izbowe wyróżnienia „Liga 5 za 2014 rok" otrzymały 3 firmy
  • Centrum Oświatowe Alfa Grażyna Krzemińska
  • "ESKULAP" Sp. z o.o.
  • Zakład Usług Elektryczno-Budowlanych Eltak Józef Godziek.
„Liga 5” to nagroda przyznawana przez przedsiębiorców zrzeszonych w Żorskiej Izbie Gospodarczej firmom, które sprawnie zarządzane, z powodzeniem działają na lokalnym rynku i mogą pochwalić się różnorakimi osiągnięciami.
Kolejne wręczone wyróżnienie to „Dynamiczne Przedsiębiorstwo 2014" Celem Konkursu było wytypowanie przedsiębiorstw, które w danym roku wykażą największą dynamikę rozwoju. Formuła Konkursu przewiduje porównanie wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu przychodów w poszczególnych firmach. Zestawiane ze sobą są dane z roku, za jaki przyznawana jest nagroda w stosunku do roku go poprzedzającego. W tym roku wyróżnienie to otrzymała Kancelaria Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski Sp. p.

Celem kolejnego Konkursu tj. „Firmy Przyjaznej Mieszkańcom 2015" było promowanie zasad dialogu społecznego, popularyzacja postaw biznesowych przyjaznych społeczeństwu, promocja firm, których aktywność znacząco wpływa na rozwój miasta i poprawę standardu życia mieszkańców oraz firm, które angażują się w życie lokalne. Konkurs ten, rozpoczął się już na kilka miesięcy przed „Dniem Przedsiębiorcy". Podczas Gali nastąpiło uroczyste wręczenie tego wyróżnienia. Tym razem otrzymała je Firma Klimosz Sp. z o.o.

Na podstawie ustalonego w roku 2009 Regulaminu, Zarząd Izby może wyróżniać osoby, które niekoniecznie są z nią związane, a mimo to aktywnie działają na jej rzecz i w szczególny sposób przyczyniają się do jej rozwoju. W trakcie Gali „Dnia Przedsiębiorcy" wręczono więc wyróżnienia specjalne. Tytuł „Przyjaciela Żorskiej Izby Gospodarczej" za aktywną współpracę z Izbą przy okazji organizacji różnego typu wydarzeń i akcji dla przedsiębiorców i nie tylko, otrzymał Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, a tytuł „Honorowego Członka Żorskiej Izby Gospodarczej" zawieloletnie działania na rzecz Izby, Mieczysław Andreasik.

Kolejnym akcentem było wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Odznaka Honorowa to zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa śląskiego. Z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, Grzegorza Wolnika, Odznakę otrzymała firma Emilia Kristof Firma Rodzinna Sp. z o.o.
Na część artystyczną Gali złożyły się występy zespołów tanecznych działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach oraz uczniów Szkoły Muzycznej w Żorach. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Dzień Przedsiębiorcy 2015 jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.
Zarząd Izby pragnie podziękować wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie „Dnia Przedsiębiorcy 2015".
Realizacja: blueform.pl