• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Mobilność na rzecz uelastycznienia systemów kształcenia zawodowego

Czas trwania wymiany: 1 tydzień (listopad 2011 i wrzesień 2012).

Cel projektu: wymiana europejskich doświadczeń, transfer wiedzy oraz propagowanie innowacyjnych metod pracy i nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie poradnictwa zawodowego, opracowywania programów edukacyjnych, dopasowywania  kierunków kształcenia zawodowego i programów nauczania do popytu na określone kwalifikacje na regionalnym rynku pracy.

Docelowa grupa beneficjentów: 24 specjalistów z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego tj. nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, szkoleniowców oraz osób odpowiedzialnych za szkolenia w MŚP i kadry zarządzającej MŚP.

Partnerzy:

  1. Eichenbaum GmbH (Niemcy);
  2. Promoloures – Desenvolvimento Empresarial, Crl. (Portugalia).

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl