• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Efektywna motywacja – wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami gospodarki europejskiej

Czas trwania wymiany: 06.04.2008 – 12.04.2008  (1 tydzień).

Cel projektu: wymiana europejskich doświadczeń, transfer wiedzy oraz innowacyjnych praktyk w zakresie sposobów motywowania pracowników i opracowywania efektywnych i nowoczesnego systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Docelowa grupa beneficjentów: 12 uczestników rekrutujących się z następujących grup - kierowników działów kadr w firmach, osób odpowiedzialnych za planowanie programów szkolenia zawodowego oraz zarządzanie takimi programami, osób prowadzących szkolenia, kadry zarządzającej MŚP.

Partner: Eichenbaum GmbH (Niemcy).

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnot Europejskich. Jego finansowanie zapewniła dotacja uzyskana z Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się Przez Całe Życie” w wysokości 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl