• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Fundusze strukturalne szansą rozwoju MSP - wymiana doświadczeń instytucji organizujących szkolenia dla przedsiębiorców

Czas trwania wymiany: 12.03.2006 - 18.03.2006 (1 tydzień).

Cel projektu: poznanie w praktyce innowacyjnych narzędzi, technik, metod oraz „dobrych praktyk" funkcjonujących w zakresie formalnego i pozaformalnego szkolenia zawodowego adresowanego do kadry MSP, skonstruowanego w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych z uwzględnieniem możliwości dofinansowywania szkoleń ze środków funduszy strukturalnych.

Docelowa grupa beneficjentów: 10 osób - kierownicy działów kadr w firmach, osoby rekrutujące się spośród kadry odpowiedzialne za planowanie programów szkolenia zawodowego oraz zarządzanie takimi programami, osoby prowadzących szkolenia.

Partner: Kolping-Bildungswerk Württ.e.V. - Koordination Europäische Förderung (Niemcy).

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl