• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

eurowexel – European work exchange, education and life

Nazwa projektu: eurowexel – European work exchange, education and life

Czas trwania: 01.07.2012 – 30.09.2013

"Eurowexel" skierowany jest do obywateli państw Unii Europejskiej, którzy chcą korzystać z możliwości pełnej swobody przemieszczania się i są zainteresowani szkoleniami w wyuczonym/wykonywanym zawodzie lub pracą. Wykorzystując narzędzia ICT projekt wspiera międzynarodową mobilność i wykorzystuje swobodę przemieszczania się. Proces ten wspierają eksperci w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz specjaliści od zasobów ludzkich.

Cele projektu:

 • wspieranie zawodowej i geograficznej mobilności obywateli UE na europejskim rynku pracy,
 • rozwój infrastruktury opartej na ICT dla otwartego rynku pracy, która pozwoli zainteresowanym stronom (pracodawcom z Turyngii i kandydatom z Europy) wymieniać oferty i podania/wnioski,
 • wsparcie kontaktów/komunikacji między pracodawcami z Turyngii a potencjalnymi kandydatami z Europy,
 • transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi stronami w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w regionach partnerskich,
 • transfer doświadczeń i rezultatów w oparciu o procesy ewaluacyjne.

Dodatkowo zostaną zidentyfikowane  i przeniesione na grunt europejski przykłady dobrych praktyk. 

Zadania ŻorIG:

 • dostarczanie informacji o krajowym i regionalnym rynku pracy oraz o systemie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • koordynacja, doradztwo i kontakt dla osób, które są zainteresowane pracą w Turyngii,
 • wspieranie działań w ramach projektu w zakresie kwestii społecznych, kulturowych i ekonomicznych,
 • wsparcie i współpraca przy opracowywaniu podręczników dot. (przygotowania i prezentacji) plików video i innych dokumentów projektowych,
 • feedback na interaktywnej stronie ("platformie komunikacyjnej"),
 • udział w międzynarodowych warsztatach i działań transferowych.

Skład partnerstwa:

 • Lider: Eichenbaum GmbH (Niemcy)
 • Partnerzy: z Polski, Włoch i Hiszpanii

Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i / lub Wolny Kraj Turyngia.

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl