• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

EXE – Exchange experiences

Nazwa projektu: EXE – Exchange experiences

Czas trwania: 01.01.2011-31.12.2012

Cele projektu: Ocena, analiza i transfer doświadczeń w zakresie integracji osób długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy poprzez poprawę mobilności zawodowej oraz mentoring po znalezieniu pracy.

Działania:

  1. Identyfikacja istniejących narzędzi integracji bezrobotnych  w Turyngii;
  2. Identyfikacja przykładów dobrych praktyk z krajów partnerskich w zakresie rozwoju rynku pracy oraz strategii kształcenia zawodowego;
  3. Sprawdzanie ich przydatności oraz dostosowanie ich do realiów Turyngii;  wypracowanie nowych modeli integracji osób bezrobotnych z rynkiem pracy;
  4. Upowszechnianie wypracowanych modeli;

Skład partnerstwa:

  • Eichenbaum GmbH (LIDER)
  • Żorska Izba Gospodarcza
  • Jugendberufsförderung Erfurt GmbH (JBF)
  • Ländliche Erwachsenenbildung e.V (LEB)
  • Tibor EDV-Consulting GmbH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl