• Tytuł 1 slajdu podstrona
 • Tytuł 2 slajdu podstrona

INNO-WORK – Workforce and enterprise challenges in a merging Europe

Nazwa projektu: INNO-WORK – Workforce and enterprise challenges in a merging Europe

Nazwa programu: Gefördert durch das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds

Czas trwania: 03.11.2009 - 31.10.2012

Cele projektu:

 • wzmocnienie internacjonalizacji, jak również wspieranie transferu wiedzy w procesie innowacji,
 • europejska integracja specjalistów i kadry kierowniczej oraz utrzymanie zatrudnienia w MŚP.

Obszary działania:

Instrumenty Rozwoju Organizacji

 • Wspieranie innowacji i kapitału intelektualnego pracowników
 • Znaczenie i możliwości zrównoważonego rozwoju/zarządzania jako katalizatora innowacji
 • Analiza SWOT struktur organizacyjnych (czynniki sprzyjające lub hamujące innowacje)
 • Transfer przykładów dobrych praktyk na poziomie europejskim

Sposoby rozwoju osobistego (pracowników)

 • Utrzymanie i rozwój potencjału innowacyjnego pracowników
 • Opracowanie i wdrożenie niestandardowych modułów warsztatowych i seminaryjnych

Kluczowe wskaźniki wydajności

 • Rozwój wskaźników innowacyjności dla skutecznego kontrolingu

Skład partnerstwa:

 • Eichenbaum GmbH
 • ICBA – Innovation Centre Vocational Education and Labour Market Nijmegen (Holandia)
 • Technische Universität Ilmenau mit dem Fachbereich Rechnungswesen/Controlling
 • Uniwersytet Erfurt (mit dem Fachbereich Bildung, Weiterbildung, Arbeitsmarkt) (LIDER)
 • Uniwersytet Lwów (Ukraina)
 • Uniwersytet Zürich,  Lehrstuhl für Berufsbildung (Szwajcaria)
 • Żorska Izba Gospodarcza

Produkty ponadnarodowe:

 • Innovationsfähigkeit aus der Sicht europäischer KMU. Eine Untersuchung von polnischen, ukrainischen, niederländischen, schweizerischen und deutschen kleinen und mittleren Unternehmen im Rahmen des Projektes INNO-Work
 • Mitarbeiter-Fragebogen zur Analyse der innovationsförderlichen Unternehmenskultur
 • Merkmalskatalog für eine innovationsförderliche Unternehmenskultur
 • Arbeitspapier - Analyse der Unternehmenskultur - Veränderungsbedarfe im Unternehmen erkennen und gestalten
 • Workshop-Konzept: Entwicklung und Implementierung eines Führungskräfte-Leitbildes
 • Workshop-Konzept: Entwicklung und Implementierung einer Betrieblichen Wissensbilanz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakończony.

 

Realizacja: blueform.pl