• Tytuł 1 slajdu podstrona
 • Tytuł 2 slajdu podstrona

BusQua – Business Development and Qualification

Nazwa projektu: BusQua – Business Development and Qualification (zur Entwicklung und Umsetzung erfahrungsbasierter Qualifizierung älterer Beschäftigter unter Berücksichtigung betrieblicher Interessen)

Nazwa programu: Program „Uczenie się Przez Całe Życie" Leonardo da Vinci

Czas trwania: 29.IX.2008 r. – 28.IX.2010

Cele projektu: Przeciwdziałanie wysokiemu poziomowi bezrobocia wśród osób starszych wiekiem oraz wzmocnienie i utrzymanie zatrudnienia osób starszych wiekiem w firmach.

Skład partnerstwa:

 • Eichenbaum GmbH
 • Uniwersytet Erfurt (mit dem Fachbereich Bildung, Weiterbildung, Arbeitsmarkt)
 • Kenniscentrum Beroepsonderwijs Vollständige Arbeidsmarkt (LIDER)
 • Żorska Izba Gospodarcza

Produkty krajowe:

 1. Podręcznik do samokształcenia „Koordynator robót na poziomie brygadzisty w małym i średnim przedsiębiorstwie budowlanym. Materiały do nauki typowych kroków w koordynacji robót kilku lub kilkunastoosobowego zespołu pracowników w małym i średnim przedsiębiorstwie budowlanym" (w języku polskim i angielskim), który składa się z dwóch części:
  - materiałów roboczych do nauki typowych kroków w koordynacji robót kilku lub kilkunastoosobowego zespołu pracowników w małym i średnim przedsiębiorstwie budowlanym,
  - tekstu przewodniego – służącego do uzupełnienia kompetencji w zakresie komunikacji i zarządzania zespołem pracowników w małej i średniej firmie budowlanej.
 2. „Program dalszego kształcenia w obszarach działania koordynatora robót na poziomie brygadzisty w małym i średnim przedsiębiorstwie w branży budowlanej" (w języku polskim i angielskim).
 3. „Podręcznik dla trenerów (materiały szkoleniowe) w obszarach działania koordynatora robót na poziomie brygadzisty w małym i średnim przedsiębiorstwie budowlanym" – zawierający rozkład treści nauczania i wskazówki do realizacji programu przez trenerów.

Produkty ponadnarodowe:

 1. Comparative structural analysis concerning demographic and economic developments in the Netherlands, Silesia (Poland) and the Bavarian Allgäu (Germany).

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie".

Projekt zakończony.

Realizacja: blueform.pl