• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

Wydarzenia

Materiały z konferencji ŚPG pn. „Wybrałem zawód – a gdzie praca?”

 
Członkowie Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego składają serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom, gościom oraz uczestnikom konferencji pn. „Wybrałem zawód – a gdzie praca?”, która odbyła się dnia 26.11.2012 r. w Żorach. Mamy nadzieję, że idea, która przyświecała ww. wydarzeniu tj. promocja oraz wskazanie możliwości zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego pozwoliła zainteresować tematyką szersze grono osób.
Z satysfakcją pragniemy poinformować, że przedsięwzięcie okazało się sukcesem, na co wskazywać może liczny udział przedstawicieli placówek oświatowych, urzędów pracy, samorządów oraz przedsiębiorców z regionu.
Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, Pani Krystyna Szumilas.
Tym samym, poniżej zamieszczamy prezentacje poszczególnych prelegentów:
Ponadto, składamy również podziękowania sponsorom konferencji tj.:
 • Blueform Marcin Kozłowski
 • Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.
 • Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Żorach

Patronat telewizyjny nad ww. wydarzeniem objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach.

Konferencja ŚPG pn. „Wybrałem zawód – a gdzie praca?”

W dniu 26.11.2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach  odbyła się zorganizowana przez Śląskie Partnerstwo Gospodarcze konferencja pn. „Wybrałem zawód – a gdzie praca?”. Konferencja miała stać się platformą wymiany wiedzy i informacji z dziedziny kształcenia zawodowego, a także okazją do uzupełnienia wiedzy z zakresu zmian w ustawodawstwie (Ustawa o systemie oświaty). Ponadto, ideą ww. wydarzenia była zarówno promocja, jak również wskazanie możliwości zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, Pani Krystyna Szumilas.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów można wymienić:

 • Beatę Białowąs, Wicedyrektora Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Krzysztofa Gadowskiego, Posła na Sejm RP
 • Tadeusza Kieckę-Niechajowicza, Zastępcy Kierownika w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach
 • Ewę Konikowską-Kruk, Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Barbarę Kubiak, Kierownika Referatu Projektów Własnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
 • Aleksandra Wolskiego z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
 • Ryszarda Zawadzkiego, Posła na Sejm RP, Członka Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że przedsięwzięcie okazało się sukcesem, na co wskazywać może liczny udział przedstawicieli placówek oświatowych, urzędów pracy, samorządów oraz przedsiębiorców z regionu.

Patronat telewizyjny nad ww. wydarzeniem objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach.

Plakat

 

Piknik Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego

W dniu 02.06.2012 r. w Olzie odbył się IV Piknik Przedsiębiorczości. Wzięło w nim udział około 400 osób, w tym przedstawiciele organizacji członkowskich Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego wraz z rodzinami.

Organizator zapewnił liczne atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Piknik gospodarczy w Wojnowicach

W dniu 29 września 2011 r. w Pałacu w Wojnowicach odbył się „Piknik Gospodarczy" Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego. Była to okazja do spotkania się przedsiębiorców będących członkami poszczególnych organizacji gospodarczych tworzących ŚPG oraz  przedstawicieli samorządów. W trakcie imprezy certyfikaty odebrali przedstawiciele organizacji, które przystąpiły do ŚPG, tj.:

 • Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,
 • Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu
 • Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach.

W pikniku wziął udział także Pan Adam Zdziebło – Wiceminister Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Konferencja ŚPG pn. „Nowa jakość współpracy – Śląskie Partnerstwo Gospodarcze"

Forum Firm Miasta Radlin, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, Raciborska Izba Gospodarcza oraz Żorska Izba Gospodarcza 9 maja 2011 roku podpisały Porozumienie o zawiązaniu Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego, podczas konferencji „Nowa jakość współpracy – Śląskie Partnerstwo Gospodarcze".

Powstanie Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego jest odpowiedzią na trudną sytuację poszczególnych członków założycieli. Chodzi tutaj głównie o zbyt mały wpływ na sprawy gospodarcze w gminach, brak możliwości lobbowania projektów ustaw odnoszących się do spraw gospodarczych oraz związane z tym zmniejszone możliwości działania.

Czytaj więcej...

Realizacja: blueform.pl