• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

„Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” – rekrutacja na staże do Włoch

 
Żorska Izba Gospodarcza i Powiatowy Urząd Pracy w Żorach zapraszają do udziału w projekcie „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”.


RAZEM Z NAMI MOŻESZ WYJECHAĆ NA 2-MIESIĘCZNY STAŻ DO WŁOCH!


Jeśli:

 • nie pracujesz
 • nie szkolisz się
 • nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (a zatem możesz być studentką/studentem studiów zaocznych)
 • jesteś w wieku 18-35 lat
 • mieszkasz w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku, Żorach lub na terenie powiatu pszczyńskiego, powiatu raciborskiego, powiatu rybnickiego lub       powiatu wodzisławskiego

ta inicjatywa jest dla Ciebie!


W ramach projektu możesz skorzystać z bogatej, zindywidualizowanej i dostosowanej do Twoich potrzeb i możliwości oferty wsparcia, która umożliwi Ci zarówno rozwój zawodowy, jak i osobisty.

Co możesz zyskać:

 • doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą
 • umiejętność pracy w obcojęzycznym zróżnicowanym kulturowo środowisku
 • wzrost umiejętności praktycznych
 • nowe lub zaktualizowane kwalifikacje
 • wyższe umiejętności językowe
 • udoskonalone kompetencje miękkie
 • wiedzę na temat innego kraju, jego kultury i obyczajowości

Ze swojej strony jako organizatorzy zapewniamy:

 • pakiet szkoleń i doradztwa służący przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka obcego, kurs zawodowy, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze)
 • 2-miesięczny staż zawodowy za granicą
 • pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – opiekę, przejazd, zakwaterowanie, kieszonkowe, wydarzenia kulturalne, ubezpieczenie
 • warsztaty aktywizujące, kurs komputerowy i doradztwo po powrocie do kraju
 • opiekę mentora nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie
 • stosowne zaświadczenia z udziału w projekcie

Harmonogram:

 • nabór: wrzesień-październik 2016
 • działania przygotowawcze: listopad 2016-luty 2017
 • dwumiesięczne staże we Włoszech: luty-kwiecień 2017
 • działania aktywizujące: kwiecień-czerwiec 2017

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie mobilności – przeczytaj REGULAMIN, wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i dostarcz do jednego z biur organizatorów w terminie od 19 września do 14 października 2016 r.

Organizatorzy:

Lider - Żorska Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory (tel. 32 43 50 306, e-mail: biuro@zorig.zory.pl)

Partner - Powiatowy Urząd Pracy w Żorach, ul. Osińska 48, 44-240       Żory (tel. 32 43 42 790, e-mail: programy@pup.zory.pl)

Więcej szczegółów na temat projektu znajdziesz TUTAJ

Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału!

logo power i ue efs

Realizacja: blueform.pl