• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Zapytanie ofertowe -wynajem sali

Zapytanie ofertowe dot. wynajmu sali w celu przeprowadzenia zajęć adresowanych do uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

logo power i ue efs

Realizacja: blueform.pl