• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Zapytanie ofertowe - kursy językowe, szkolenie międzykulturowe (aktualizacja)

 
Aktualizacja: 01.12.2016 r.
Do dnia 02.12.2016 r. do godz. 15.30 wydłużony został termin na składanie ofert na kursy językowe i szkolenie międzykulturowe.

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i przeprowadzenia kursów z języka włoskiego i angielskiego, konsultacji indywidualnych oraz szkolenia międzykulturowego dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

Zal. 3. Wykaz posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji szkoleń/kursów w przedmiocie zamówienia (UWAGA: aktualizacja pliku)

Zal. 4. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia

logo power i ue efs

Realizacja: blueform.pl