• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Mobilności ponadnarodowe w Niemczech zakończone

 
W październiku z 2-miesięcznego pobytu w Niemczech wróciła pierwsza grupa uczestników/czek projektu PO WER „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”.

W sumie 10 osób wyjechało na zagraniczną mobilność do naszego zachodniego sąsiada, gdzie odbywali staże w takich branżach jak: opieka na osobami starszymi, opieka nad dziećmi, dietetyka, logistyka, architektura krajobrazu czy hotelarstwo.

Podczas pierwszych dni pobytu w Schkeuditz uczestnicy/czki mieli/miały zapewnioną m.in. kontynuację kursu języka niemieckiego czy warsztatów z doskonalenia kompetencji miękkich. W kolejnych tygodniach dodatkowo zorganizowano wycieczki do Berlina, Lipska, Drezna oraz inne aktywności mające na celu poznanie języka i kultury niemieckiej. Oczywiście przez cały udział w projekcie uczestnicy/czki mieli/miały zapewnione wsparcie mentora z Polski, który towarzyszył im również podczas pierwszych dni pobytu za granicą. Ponadto, Partner Ponadnarodowy jakim jest firma VITALIS GmbH wyznaczyła swojego opiekuna.

Osoby uczestniczące w wyjeździe zostały do niego przygotowane poprzez cykl szkoleń i doradztwa indywidualnego, obejmujący m.in. kurs języka niemieckiego i angielskiego, szkolenia zawodowe, kulturowe, warsztaty z doskonalenia umiejętności miękkich czy wsparcie psychologiczno-doradcze.

W pierwszej grupie wyjechały osoby pochodzące z Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Żor i powiatu pszczyńskiego.

Udział uczestników/czek w ww. aktywnościach, w tym w kursach, szkoleniach czy zagranicznym wyjeździe (obejmującym m.in. zakwaterowanie, ubezpieczenie, transport lokalny, wycieczki, wyżywienie i kieszonkowe) został w całości sfinansowany z budżetu projektu „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”.

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych tego typu inicjatywach!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Realizacja: blueform.pl