• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Żorski Klub Biznesu - śniadania biznesowe

 
W odpowiedzi na liczne zapytania i sugestie firm członkowskich oraz mając na uwadze fakt, że tylko wspólne działanie może zapewnić sukces i wysoką pozycję prywatnej przedsiębiorczości na mapie gospodarczej regionu i kraju, w styczniu 2017 r. rozpoczynamy cykl spotkań biznesowych w ramach Żorskiego Klubu Biznesu. Ich głównym celem będzie integracja środowiska przedsiębiorców oraz tworzenie sieci współpracy i powiązań kooperacyjnych z okolicznymi podmiotami.
 
Działając w zgodzie z zasadą „Dający zyskuje" uważamy, że warto się poznawać i rekomendować sobie wzajemnie usługi i/lub produkty sprawdzonych przez siebie firm. Wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami może sprawić, że znajdziemy wśród lokalnych firm te, których do tej pory nie znaliśmy, a które wykazują się wysoką jakością i profesjonali-zmem, a co za tym idzie mogą szybciej i taniej (chociażby ze względu na wyeliminowanie kosztów logistycznych i łatwiejszy kontakt bezpośredni) wykonać nasze zlecenia.
 
Spotkanie inaugurujące odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 8:00 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 10:00.
 
Klub będzie miał charakter otwarty, zachęcamy więc do zapraszania również swoich kontrahentów i podmiotów współpracujących. Spotkania będą się odbywały cyklicznie, co najmniej 1 raz w miesiącu.
 
Program najbliższego spotkania:
  • 15-minutowa prelekcja Przedstawiciela Funduszu Górnośląskiego S.A. „Skąd, na preferencyjnych warunkach, pozyskać środki finansowe na działalność bieżącą czy inwestycyjną?"
  • Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań - każdy podmiot zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy oraz usłu-gi/produktu w czasie ok. 1 minuty).
  • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne między uczestni-kami spotkania).
 
Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.
 
Na spotkanie na równych prawach zapraszani będą przedsiębiorcy oraz reprezentanci lokalnych instytucji publicznych posiadający aktualne oferty dla biznesu, nie tylko ci zrzeszeni w Izbie.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Natomiast koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę (płatne na miejscu w Restauracji - jest to tylko koszt posiłku w formie śniadania).
 
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.01.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl 
 
Mamy nadzieję, że inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i zyskają Państwo ciekawe kontakty oraz nawiążą owocną współpracę. 
 
 ----------
 
Networking – proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów.
 
Networking biznesowy jest pojmowany jako sieć trwałych kontaktów biznesowych. Pielęgnowanie kontaktów, nawiązywane znajomości z jak najszerszymi kręgami przedsiębiorców z różnych branży, sprzyja efektywnej wymianie informacji oraz życzliwej atmosferze biznesu.
 
Działania networkingowe polegają na obopólnym rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu pomocy jeśli jest ona potrzebna. Kontakty networkingowe opierają się na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Dla networkingu kluczowe jest budowanie długotrwałych relacji opartych na obustronnych korzyściach.
 
Realizacja: blueform.pl