• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Stażyści z Węgier wrócili (Erasmus+)

eu flag-erasmus vect_pos

 

W ramach koordynowanego przez Żorską Izbę Gospodarczą projektu Programu Erasmus+ pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – IV edycja staży" pod koniec października trzecia, ostatnia grupa stażystów wróciła do kraju. Uczniowie i uczennice czterech szkół ponadgimnazjalnych w Żorach mieli okazję do nabycia doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych, zapoznania się z metodami pracy, technologią i sprzętem stosowanym na Węgrzech oraz podszkolenia się z języka angielskiego. Wyjazd na mobilność niewątpliwie zwiększa atrakcyjność uczestników i uczestniczek na rynku pracy oraz ich potencjał intelektualny.

Poza pracą, podczas swego trzytygodniowego pobytu w okolicach Budapesztu uczestnicy i uczestniczki wraz z opiekunami mieli czas na integrację i zwiedzanie. Pierwsza sobota pobytu to wycieczka do stolicy kraju, celem poznania kultury i zabytków tego pięknego miejsca. W kolejny weekend nadarzyła się okazja pozwiedzania historycznego Wyszehradu oraz urokliwego Ostrzyhomia.

Wyjazd uczniów i uczennic był poprzedzony serią kilkumiesięcznych działań przygotowawczych, m.in. kursem języka angielskiego, warsztatami interpersonalnymi, aktywizującymi, międzykulturowymi czy szkoleniem BHP.

Instytucją pośredniczącą ze strony węgierskiej była tym razem fundacja WEXEdU Alapítvány.

Projekt „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – IV edycja staży” jest realizowany przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Realizacja: blueform.pl