• Tytuł 1 slajdu podstrona
 • Tytuł 2 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 9
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Akademia Kompetencji ICT – Inkubator Przedsiębiorczości

 
Trwa nabór do naszego projektu dotacyjnego!

Na uczestników projektu czeka:

 • 23 700 jednorazowej dotacji na start,
 • 6 dni bezpłatnych szkoleń z marketingu, księgowości, prawa pracy i innych tematów które pomogą świadomie wejść w świat biznesu,
 • 1750 zł miesięcznie wsparcia pomostowego nawet do 12 miesięcy,
 • 18 godzin wsparcia doradczego ze specjalistami.

Skupiamy się na działaniach związanych z technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, gdyż branża ta otwiera bardzo duże możliwości.

Projekt jest przewidziany dla osób, które:

 • ukończyły 30 rok życia i mają zameldowanie w  województwie śląskim,
 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy,
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo (z wykluczeniem studentów studiów dziennych), nie wymagamy rejestracji w UP,
 • chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ICT lub w istotny sposób wspartą nowoczesnymi technologiami.

oraz należą do minimum jednej z grup:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne (wymagane jest orzeczenie),
 • długotrwale bezrobotne (minimum 12 miesięcy bez pracy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby po 50 roku życia.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie www.akademiaict.pl/733

Realizacja: blueform.pl