• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 9
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Projekt mobilności - podsumowanie

 
Realizowany przez Żorską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żorach, prawie dwuletni projekt zakładający wyjazdy na zagraniczne mobilności osób niepracujących i niekształcących się z terenu naszego subregionu dobiega ku końcowi. W jego ramach zebrano dwie grupy. Każda z nich poprzez cykl działań obejmujących m.in. kursy językowe, zawodowe, międzykulturowe czy warsztaty z doskonalenia umiejętności miękkich została przygotowana do 2‑miesiecznego pobytu za granicą.

Uczestnicy/czki pierwszego wyjazdu do Niemiec odbywali/ły staże w sektorze logistycznym, opieki nad osobami starszymi/dziećmi, hotelarstwie, ogrodnictwie czy dietetyce. Czas wolny był wypełniony dodatkowymi kursami, warsztatami oraz wycieczkami i wydarzeniami kulturalnymi. Druga grupa w liczbie 9 osób pojechała na północ Włoch, aby tam zdobywać doświadczenia w gastronomii, marketingu, introligatorstwie, opiece nad osobami starszymi/dziećmi, logistyce czy IT. W wolnych chwilach była możliwość pozwiedzać okolicę oraz zobaczyć m.in. takie miejsca Werona, Mediolan, Wenecja.

Mobilności okazały się doskonałą okazją do nabycia cennego doświadczenia zawodowego, umiejętności praktycznych, doskonalenia kompetencji językowych, miękkich, obycia w środowisku odmiennym językowo i kulturowo oraz rozwoju osobistego. Był to istotny element nauki samodzielności, zaradności, odpowiedzialności, jak również wzmacniający samoocenę i pewność siebie. Dopełnieniem były działania aktywizacyjne po powrocie do kraju, w tym kurs komputerowy, pośrednictwo pracy, doradztwo, coaching czy staże zawodowe.

Przez cały czas udziału w projekcie uczestnicy/czki mieli/ały zapewnione wsparcie psychologiczno-emocjonalne.

Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja: blueform.pl