• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 9
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Bieżąca oferta PUP Żory

 

Nabór wniosków stażowych

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków w terminie 26.02.2018 r. – 08.03.2018 r. na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych, które będą realizowane w ramach 2 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Żory III”
 • „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach (III)

Termin posiedzenia komisji: 12.03.2018 r.

Planowany okres trwania stażu: 6 miesięcy

Szczegóły na http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:754.html

 

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach prowadzi nabór wniosków na prace interwencyjne. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

Szczegóły na http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/prace_interwencyjne/167.html

 

Nabór wniosków na dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

Warunki dofinansowania:

 • dofinansowanie przysługuje przez okres:

- do 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
- do 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat

 • kwota dofinansowania wynagrodzenia określona jest w umowie - nie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy,
 • dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegóły na http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/prace_interwencyjne/168.html

Realizacja: blueform.pl