• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 9
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Szkolenie "Analiza transakcyjna” (21-22.03.2018)

 
Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń menadżerskich. Na prośbę Izbowiczów już 21 i 22 marca br. odbędzie się pierwsze szkolenie: „Analiza transakcyjna”. W sumie będzie ono trwało 14 godzin (9:00-16:00).

Celem szkolenia jest przedstawienie jak budować satysfakcjonujące relacje międzyludzkie, jak efektywnie współdziałać i realizować postawione przed sobą zadania, jak nie być wciąganym w gierki i manipulacje.

Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu Analizy Transakcyjnej umożliwia:

 • lepszą, bardziej skuteczną komunikację,
 • usuwanie barier w porozumiewaniu się,
 • wydajniejszą pracę zespołową,
 • lepsze rozumienie potrzeb i problemów innych ludzi,
 • efektywniejsze rozwiązywanie konfliktów bez konieczności rezygnowania z własnego stylu bycia.

Szkolenie odbędzie się w bardzo małej grupie, co pozwoli na efektywną pracę warsztatową.

W ramach Bazy Usług Rozwojowych można ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres biuro@zorig.zory.pl najpóźniej do końca lutego celem umożliwienia pozyskania dofinansowania.

W kolejnych miesiącach zostaną zorganizowane następne moduły z zakresu szkoleń menadżerskich, tj.:

 • Zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda (maj),
 • Zarządzanie zmianą i zarządzanie pracownikami w różnym wieku (czerwiec),
 • Kluczowe zadania menadżerskie (wrzesień).

Zapraszamy do udziału!

Realizacja: blueform.pl