• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 9
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Instytut Społeczny Silesia - obozy dla dzieci i młodzieży

 
Zachęcamy Państwa do wsparcia akcji „Silesia Dzieciom” czyli organizacji obozów dla dzieci i młodzieży z Żor, Rybnika oraz Katowic. Realizatorem tej inicjatywy, mającej 20-letnią tradycję, jest Instytut Społeczny Silesia. W tym roku w ciągu wakacji planowany jest wyjazd około 150 młodych osób na obozy socjoterapeutyczne w Dobie koło Giżycka na Mazurach. Ich uczestnikami będą dzieci i młodzież zmagające się z wieloma trudnościami i zaburzeniami (m.in. z objawami depresyjno-lękowymi, zaburzeniami nerwicowymi, po samookaleczeniach).

Ponadto, Stowarzyszenie organizuje różne wydarzenia kulturalne dla rodzin, inicjatywy społeczne dla dzieci (m.in. zajęcia plastyczne, techniczne) oraz dla młodzieży szkolnej (warsztaty m.in. z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, promocji wolontariatu czy odporności na stres). Swoimi działaniami obejmujemy zwłaszcza osoby w znacznym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym.

Osoby i podmioty chętne do wsparcia działań statutowych w szczególności akcji „Silesia Dzieciom” czyli ww. obozów socjoterapeutycznych, mogą to uczynić przekazując na konto Stowarzyszenia datek w dowolnej wysokości. Tym samym przypomina się, że fundusze przekazane na stowarzyszenie można odpisać od podatku. Darowiznę prosimy przelać na konto: Bank PKO SA 09 1240 4357 1111 0010 6622 7134 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

Stowarzyszenie dziękuję za wszelkie okazane wsparcie!

Realizacja: blueform.pl