• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

dolacz do nas

spg

 • 3
 • 1
 • 10
 • 4
 • 12
 • 2
 • 13
 • 14
 • 7
 • 8
 • 17
 • 15
 • 6
 • 11
 • 16
 • 5
 • 19
 • 18

Szkolenie ze zmian w prawie pracy (29.01.2019)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Zmiany w prawie pracy 2018-2019”, które odbędzie się 29 stycznia 2019 r. w godzinach 8:30 – 14.00 w sali nr 103 na I piętrze budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 w Żorach.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Ramowy program szkolenia:

 • nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO,
 • ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja,
 • ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę,
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania, rozporządzenia 2016/679 (RODO),
 • prezydencki projekt (nr 1653) zmian w Kodeksie Pracy,
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym,
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 • ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,
 • projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 • konsekwencje zmian z lat poprzednich.

Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej udział w szkoleniu każdej osoby z danej firmy wynosi 150,00 zł netto. Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z Firmy niezrzeszonej w ŻorIG wynosi 390,00 zł netto / osobę (350,00 zł netto / osobę w przypadku zgłoszenia do dnia 04.01.2019 r.)

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz serwis kawowy.

formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres biuro@zorig.zory.pl do dnia 24.01.2019 

Realizacja: blueform.pl