• Tytuł 1 slajdu podstrona
 • Tytuł 2 slajdu podstrona

Dnia 15.03.2018 - biuro ŻorIG będzie nieczynne

 
W dniu 15.03.2018 r. biuro Żorskiej Izby Gospodarczej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Instytut Społeczny Silesia - obozy dla dzieci i młodzieży

 
Zachęcamy Państwa do wsparcia akcji „Silesia Dzieciom” czyli organizacji obozów dla dzieci i młodzieży z Żor, Rybnika oraz Katowic. Realizatorem tej inicjatywy, mającej 20-letnią tradycję, jest Instytut Społeczny Silesia. W tym roku w ciągu wakacji planowany jest wyjazd około 150 młodych osób na obozy socjoterapeutyczne w Dobie koło Giżycka na Mazurach. Ich uczestnikami będą dzieci i młodzież zmagające się z wieloma trudnościami i zaburzeniami (m.in. z objawami depresyjno-lękowymi, zaburzeniami nerwicowymi, po samookaleczeniach).

Ponadto, Stowarzyszenie organizuje różne wydarzenia kulturalne dla rodzin, inicjatywy społeczne dla dzieci (m.in. zajęcia plastyczne, techniczne) oraz dla młodzieży szkolnej (warsztaty m.in. z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, promocji wolontariatu czy odporności na stres). Swoimi działaniami obejmujemy zwłaszcza osoby w znacznym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym.

Osoby i podmioty chętne do wsparcia działań statutowych w szczególności akcji „Silesia Dzieciom” czyli ww. obozów socjoterapeutycznych, mogą to uczynić przekazując na konto Stowarzyszenia datek w dowolnej wysokości. Tym samym przypomina się, że fundusze przekazane na stowarzyszenie można odpisać od podatku. Darowiznę prosimy przelać na konto: Bank PKO SA 09 1240 4357 1111 0010 6622 7134 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

Stowarzyszenie dziękuję za wszelkie okazane wsparcie!

Staże zagraniczne 2018 dla uczniów ZSBI – rekrutacja w toku

 
Żorska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w projekcie staży zagranicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – VI edycja staży”.

Obecnie rusza nabór dla uczniów i uczennic II, III i IV klas technicznych z Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych im M. Kopernika w Żorach, niezależnie od kierunku kształcenia.

W ramach projektu uczestnicy wyjadą na 3-tygodniowy (20.05.2018-09.06.2018) staż zawodowy do Niemiec (Drezno), do którego zostaną przygotowani poprzez poprzez cykl szkoleń i warsztatów (językowych, kulturowych, interpersonalnych, aktywizujących, bhp). Organizatorzy opłacą podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz zaplanują wycieczki oraz opiekę.

Do godz. 10.00 dnia 13 marca 2018 r. będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe, które są dostępne w Szkole oraz na stronie internetowej Izby (www.zorig.zory.pl).

Kolejne etapy rekrutacji:
 • Test z języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru) w dniu 14.03.2018 r. o godz.16.00 w ZSBI (sala 221)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (15.03.2018 r. w godz. 8.00-9.45 i od 11.30, ZSBI, sala 221 i 222)

Wyjazd jest planowany w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – VI edycja staży”.

Zapraszamy do udziału!

PLAKAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (absolwent)

REGULAMIN PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Szkolenie z zakresu prawa pracy i bhp - 23.03.2018 (zmiana terminu)

 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – cz. II”, które odbędzie się 23 marca br. o godzinie 8:30 w Ośrodku Szkolenia Ad Acta Sp. z o.o. (ul. Węglowa 11).

Szkolenie prowadzone będzie w sposób warsztatowy. Można wcześniej przesłać interesujące Państwa pytania/zagadnienia do poruszenia.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy.

Program szkolenia TUTAJ.

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy i zaświadczenie o udziale.

Dla Izbowiczów cena wynosi 150,00 PLN netto za 1 osobę. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres biuro@zorig.zory.pl do 09.03.2018 r.

Ilość miejsc ograniczona ze względu na warsztatowy charakter szkolenia.

Szkolenie "Analiza transakcyjna” (21-22.03.2018)

 
Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń menadżerskich. Na prośbę Izbowiczów już 21 i 22 marca br. odbędzie się pierwsze szkolenie: „Analiza transakcyjna”. W sumie będzie ono trwało 14 godzin (9:00-16:00).

Celem szkolenia jest przedstawienie jak budować satysfakcjonujące relacje międzyludzkie, jak efektywnie współdziałać i realizować postawione przed sobą zadania, jak nie być wciąganym w gierki i manipulacje.

Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu Analizy Transakcyjnej umożliwia:

 • lepszą, bardziej skuteczną komunikację,
 • usuwanie barier w porozumiewaniu się,
 • wydajniejszą pracę zespołową,
 • lepsze rozumienie potrzeb i problemów innych ludzi,
 • efektywniejsze rozwiązywanie konfliktów bez konieczności rezygnowania z własnego stylu bycia.

Szkolenie odbędzie się w bardzo małej grupie, co pozwoli na efektywną pracę warsztatową.

W ramach Bazy Usług Rozwojowych można ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres biuro@zorig.zory.pl najpóźniej do końca lutego celem umożliwienia pozyskania dofinansowania.

W kolejnych miesiącach zostaną zorganizowane następne moduły z zakresu szkoleń menadżerskich, tj.:

 • Zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda (maj),
 • Zarządzanie zmianą i zarządzanie pracownikami w różnym wieku (czerwiec),
 • Kluczowe zadania menadżerskie (wrzesień).

Zapraszamy do udziału!

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl