• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

Bieżąca oferta PUP Żory

 

Nabór wniosków stażowych

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków w terminie 26.02.2018 r. – 08.03.2018 r. na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych, które będą realizowane w ramach 2 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Żory III”
 • „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach (III)

Termin posiedzenia komisji: 12.03.2018 r.

Planowany okres trwania stażu: 6 miesięcy

Szczegóły na http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:754.html

 

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach prowadzi nabór wniosków na prace interwencyjne. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

Szczegóły na http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/prace_interwencyjne/167.html

 

Nabór wniosków na dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

Warunki dofinansowania:

 • dofinansowanie przysługuje przez okres:

- do 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
- do 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat

 • kwota dofinansowania wynagrodzenia określona jest w umowie - nie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy,
 • dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegóły na http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/prace_interwencyjne/168.html

Kulig - ostatnie wolne miejsca

 
Informujemy, że zwolniło się kilka miejsc na piątkowy kulig w Istebnej, Izbowiczów zainteresowanych udziałem prosimy o pilny kontakt z biurem (tel. 32/ 43 50 306).

Zapraszamy!

Izbowy Kulig - 16.02.2018 r.

 
Jak co roku, serdecznie zapraszamy kierownictwo firm członkowskich ŻorIG wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w kuligu wraz z biesiadą. W piątek, 16 lutego br., o godzinie 16:45 na Dworcu Autobusowym w Żorach będzie czekał na Państwa autokar, którym wspólnie udamy się do Istebnej, gdzie będą czekały zaprzęgi konne. Z tego miejsca udamy się na kulig, podczas którego podziwiać będzie można malownicze górskie widoki.

Po kuligu autokar zawiezie nas do karczmy, gdzie będzie można uraczyć się jadłem, posłuchać góralskiej muzyki, potańczyć i zintegrować z innymi uczestnikami.

Izba pokrywa koszty kuligu i standardowego wyżywienia dla każdego uczestnika. W karczmie będzie możliwość nabycia dodatkowych dań i napojów. Państwa wydatkiem będzie przejazd autokarem (płatność w autokarze, cena 35 zł/osobę). Przewidywany czas trwania imprezy to 6-7 godzin wraz z dojazdem.

Każdej firmie przysługuje określona ilość zaproszeń, które zostały przesłane do Państwa wraz z Informatorem. Koszt udziału w kuligu każdej kolejnej osoby spoza puli zaproszeń z tej samej firmy wynosi 50,00 PLN netto oraz koszty transportu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Izby, tel. 32/ 43 50 306,
e-mail biuro@zorig.zory.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 09.02.2018 r.

Z uwagi na ograniczoną pojemność zaprzęgów o udziale w wydarzeniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Śniadanie biznesowe - 25.01.2018 r.

Kolejne spotkanie Żorskiego Klubu Biznesu odbędzie się 25 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do ok. godz. 11:00.

Program najbliższego spotkania:

 • Prezentacja nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego - możliwości dla przedsiębiorców - Małgorzata Matynia-Jośko, Powiatowy Urząd Pracy w Żorach.
 • Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy i/lub usługi/produktu w czasie ok. 1 minuty). 
 • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne pomiędzy uczestnikami spotkania).

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 23.01.2018 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl 

Koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę (płatne na miejscu w Restauracji - jest to tylko koszt posiłku w formie śniadania).

Zapraszamy do udziału!

Szkolenie ze zmian w prawie podatkowym

 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zmiany w prawie podatkowym na 2018 rok", które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 9:00 w Żorach w siedzibie Izby na os. Sikorskiego 52 (Budynek Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych). 

PROGRAM:
 • zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • zmiany ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 
Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej udział w szkoleniu każdej osoby z danej firmy wynosi 80,00 PLN netto. Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z Firmy niezrzeszonej w ŻorIG wynosi 280,00 PLN netto. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz poczęstunek. 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 12.01.2018 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl