• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja w toku

 
Jeśli
  • jesteś uczniem/uczennicą pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum, niezależnie od kierunku kształcenia
  • uczęszczasz do jednej z niżej wskazanych Szkół:
          - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
          - Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych im M. Kopernika w Żorach
          - Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach
          - Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach
  • posługujesz się językiem angielski i/lub niemiecki i/lub włoski co najmniej na poziomie komunikatywnym

oraz chcesz wyjechać na 3-tygodniowy staż zawodowy do NIEMIEC lub do WŁOCH lub na WĘGRY

przyłącz się do naszego projektu!

Przygotujemy Cię do wyjazdu poprzez cykl szkoleń i warsztatów.

Opłacimy Twoją podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Zorganizujemy Ci wycieczki.

Zapewnimy opiekę.

Otrzymasz zaświadczenie o udziale w projekcie.

Do 19 kwietnia 2017 r. będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe, które są dostępne w sekretariatach Szkół partnerskich oraz na stronie internetowej Izby (www.zorig.zory.pl).

Wyjazdy są planowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Żorska Izba Gospodarcza przy aktywnej współpracy ww. Szkół.

Zapraszamy do udziału!

PLAKAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Zapytanie ofertowe - wynajem sali

 
Zapytanie ofertowe dot. wynajmu sali w celu przeprowadzenia zajęć adresowanych do uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

logo power i ue efs

Zapytanie ofertowe - warsztaty komputerowe

 
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

Zal. 3. Szczegółowy program szkolenia

Zal. 4. Dane trenera i wykaz posiadanego przez niego doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń lub w pracy dydaktycznej w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia

logo power i ue efs


"Młodzieżowy Lider Biznesu 2017" - finał

 
Finał konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Auli II Wydziału Zamiejscowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, tj. ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. [Zmiana terminu nastąpiła ze względu na szkolną przerwę świąteczną w celu umożliwienia udziału uczestnikom i publiczności].
 
Finał będzie się składał z 2 części:
- prezentacja projektu (forma prezentacji dowolna)
- odpowiedź na 3 pytania z zakresu zagadnień konkursowych (jedno pytanie obliczeniowe, drugie teoretyczne i trzecie praktyczne).

 
Zapraszamy też do zapoznania się z wynikami drugiego etapu szóstej edycji Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017".
 
Lista osób zakwalifikowanych do FINAŁU znajduje się TUTAJ.
 
Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym!

Biuletyn „ZUS dla Biznesu” (marzec 2017)

 
Marcowy numer magazynu informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt. „ZUS dla Biznesu”.

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl