• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

"Młodzieżowy Lider Biznesu 2013"

 
Zapraszamy uczniów żorskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie wiedzy z przedsiębiorczości, ekonomii, finansów i biznesu, pn. „Młodzieżowy Lider Biznesu 2013".
 
Celem Konkursu jest rozwijanie wśród uczniów przedsiębiorczych postaw, ekonomicznych umiejętności oraz zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także wzmacnianie integracji młodzieży ze środowiskiem biznesu w Żorach.
 
Zgłoszenia:
Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.
Pierwsze 250 osób, które w terminie prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy, zostanie zakwalifikowanych do Konkursu.
 
Przebieg Konkursu:
I etap: test jednokrotnego wyboru, 12 osób z najwyższą ilością punktów przechodzi do etapu II.
II etap: przygotowanie pracy projektowej indywidualnie przez każdego Uczestnika, do finału przechodzi 5 osób, które uzyskają najwyższą punktację łączną z I i II etapu.
III etap – finał, który będzie przebiegał w dwóch częściach:
Część I – prezentacja projektu przed Komisją Konkursową i publicznością
Część II – odpowiedź na trzy wylosowane pytania otwarte.
 
Harmonogram Konkursu:
a) od 5 do 24 listopada 2012 – zgłoszenia kandydatów,
b) 13 grudnia 2012 – pierwszy etap Konkursu,
c) do 10 lutego 2013 – przekazanie osobom zakwalifikowanym do drugiego etapu tematu pracy projektowej,
d) do 28 dni od daty przekazania Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu tematu pracy projektowej – składanie prac przez uczestników drugiego etapu,
3) 23 maja 2013 – przeprowadzenie trzeciego etapu, wyłonienie zwycięzcy oraz wręczenie nagród.
 
Nagrody w Konkursie:
1 miejsce – IPad 2 Apple 16 GB
2 miejsce – Aparat fotograficzny FUJI FinePix S3400
3 miejsce – Czytnik e-booków MANTA EBOOK01
4 miejsce – książka
5 miejsce – książka
 
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Projekt „Aktywny emeryt”

 
Zapraszamy osoby po 50. roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Aktywny emeryt” ma na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników powyżej 50. roku życia poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy.  Już teraz zachęcamy do rejestracji pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy ukończyli 50 lat! Szkolenia przeznaczone są dla mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. 

W ramach projektu w trzech wybranych województwach (małopolskim, śląskim, podkarpackim) prowadzone jest doradztwo zawodowe oraz realizowane są bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, obejmujące następujące zagadnienia: komunikację, pracę zespołową, przywództwo, planowanie i organizację, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych, umiejętność rozwiązywania problemów, orientację na wyniki, stymulowanie rozwoju innych ludzi, networking.

Poruszone zostaną również tematy z zakresu zakładania działalności gospodarczej, w tym: elastyczne formy zatrudnienia i wolontariat, podstawy prawne działalności gospodarczej i możliwe formy jej prowadzenia, rejestrowanie firmy, podatki i ubezpieczenia w ramach własnej działalności gospodarczej, świadomość biznesowa, rozpoznawanie rynku, źródła informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy, przygotowanie biznes planu, przygotowania do uruchomienia działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat projektu oraz rejestracja: www.50plus.parp.gov.pl

Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości. Śniadanie ze STARTup'ami

 
logo apnPolitechnika Śląska oraz Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE" organizują w dniu 25.10.2012 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej Giełdę Pracodawcy i Przedsiębiorczości. Giełdzie towarzyszyć będzie konferencja „Śniadanie ze STARTup`ami", która rozpocznie się o godzinie 9.30 w auli B. Konferencja organizowana jest w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Naukowca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości jest adresowana do studentów, w tym doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych uczelni wyższych oraz uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Udział w Giełdzie to doskonała okazja do śledzenia oferty rynku pracy, konfrontowania potrzeb, możliwości i oczekiwań potencjalnych pracodawców i pracobiorców. Zapewnia też zebranie rzetelnych informacji o możliwościach uzyskania instytucjonalnego wsparcia własnej przedsiębiorczości, a tym samym podnoszenia własnych kwalifikacji.

Do udziału w kolejnej edycji Giełdy organizatorzy zapraszają w charakterze wystawcy:
  • Przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskiwaniem wiedzy fachowej i personelu ze środowiska akademickiego.
  • Instytucje i organizacje udzielające wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom.
  • Studenckie Koła Naukowe Politechniki Śląskiej.

Więcej informacji na stronach www.kariera.polsl.pl oraz www.akademia-naukowca.pl

Już wkrótce wyjadą na staże

 
leonardo rgbPomiędzy 5 a 16 listopada br. odbędą się staże zawodowe ostatniej grupy uczestników projektu Leonardo da Vinci pn. Wspieranie mobilności pracowników 45+ na europejskim rynku pracy”. Stażyści spędzą dwa tygodnie w niemieckich firmach z kraju związkowego Turyngia. Na weekend zostało zaplanowane zwiedzanie najpiękniejszych zakątków tego terenu:, tj. Erfurtu, Weimaru i Eisenach.

Opiekę na miejscu nad uczestnikami sprawować będzie przedstawiciel Eichenbaum GmbH, organizacji pośredniczącej.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Staże uczniowskie IKAR 2012 - podsumowanie

 
W dniu 27 września w Restauracji „R-1272" odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję staży uczniowskich IKAR, w którym oprócz uczniów udział wzięli przedstawiciele Firm oraz Szkół, do których uczęszczają praktykanci.
 
Stażyści odebrali certyfikaty wraz z opiniami oraz upominkiem.
 
Podczas spotkania przeprowadzono również ankietę, w której praktykanci mogli wypowiedzieć się na temat swoich oczekiwań wobec stażu, tego czego się nauczyli podczas niego, co było dla nich najtrudniejsze czy co było dla nich zaskakujące w działalności firm. Wyniki badania zostały na miejscu omówione z wszystkimi uczestnikami spotkania i posłużą jako wskazówki przy organizacji kolejnych edycji akcji IKAR.
 
W tym roku zorganizowano 12 staży w 8 firmach. W stażach wzięli udział uczniowie czterech żorskich Szkół ponadgimnazjalnych, tj.: Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych im. M. Kopernika, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy".
 
W obecnej edycji staże odbyły się w następujących firmach:
• Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
• Centrum Zaopatrzenia Budowlanego HADEX Sp. z o.o.
• INSTANTA Sp. z o.o.
• LENA Centrum Informatyki
• P.P.H.U. POL-DOM Sp. z o.o.
• ROWINGA Kancelaria Podatkowa
• Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
• Żorska Izba Gospodarcza
 
Żorska Izba Gospodarcza dziękuje Firmom, w których uczniowie mieli okazję odbyć tegoroczne staże za zaangażowanie i wkład w działania promujące przedsiębiorczość wśród młodzieży. Jednocześnie zachęcamy do uczestnictwa w podobnych inicjatywach w kolejnych latach.
 
Zapraszamy do przejrzenia Galerii ze zdjęciami.

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl