• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Staże uczniowskie IKAR 2012

 
W miesiącach lipiec-sierpień 2012 r. rusza siódma edycja staży uczniowskich „IKAR", których organizatorem jest Żorska Izba Gospodarcza. Celem przedsięwzięcia jest wspomaganie kształtowania postaw przedsiębiorczości wśród uczniów żorskich szkół ponadgimnazjalnych, stwarzanie możliwości bezpośredniego kontaktu młodzieży ze środowiskiem biznesu oraz zastosowanie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej i zawodowej w praktyce.
 
Uczniowie w ramach programu w miesiącach wakacyjnych odbywają dwutygodniowe, bezpłatne praktyki w żorskich firmach, zdobywając w ten sposób doświadczenie zawodowe i sprawdzając w praktyce zdobytą w szkole wiedzę. Wybrani przedsiębiorcy, wyróżniającym się stażystom, stwarzają możliwość pracy w okresie wakacji.
 
Końcem roku szkolnego zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dla wszystkich uczniów biorących udział w inicjatywie, zaś we wrześniu uroczyste podsumowanie akcji wraz z wręczeniem certyfikatów, w którym wezmą udział przedstawiciele firm, szkół, Izby oraz sami uczestnicy.
 
Lista firm biorących udział w akcji dostępna jest tutaj.
 
Wszystkie osoby zainteresowane dwutygodniowym stażem prosimy o kontakt z biurem Izby do 15 czerwca 2012 r. pod nr tel. 32 / 43 50 306.

"Dzień Przedsiębiorcy 2012" - podsumowanie

 
31 maja br. odbyła się Impreza pn. „Dzień Przedsiębiorcy", skierowana zarówno do Przedsiębiorców, jak i Mieszkańców Żor.
 
Impreza zorganizowana została przez Żorską Izbę Gospodarczą przy współudziale Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Izby Żorska Przedsiębiorczość.
 
W pierwszej części „Dnia Przedsiębiorcy" odbył się finał Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2012", zorganizowanego przez Żorską Izbę Gospodarczą wraz z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, Wydziałem Zamiejscowym w Żorach. Celem Konkursu było rozwijanie wśród uczniów przedsiębiorczych postaw, ekonomicznych umiejętności oraz zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także wzmacnianie integracji młodzieży ze środowiskiem biznesu w Żorach. W I etapie Konkursu wzięli udział uczniowie wszystkich siedmiu szkół ponadgimnazjalnych w Żorach.
 
Do III, finałowego etapu Konkursu, zakwalifikowało się pięcioro uczniów, reprezentujących trzy szkoły. W pierwszej części zaprezentowali oni swoje prace projektowe przygotowane w II etapie. W drugiej części każdy z uczestników odpowiadał na trzy wylosowane przez siebie pytania z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, finansów i biznesu.
Tytuł „Młodzieżowego Lidera Biznesu 2012" zdobyła Katarzyna Pukowiec z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera.
 
Laureatka otrzymała nagrody w postaci iPada 3 Apple, ufundowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz bezpłatne czesne na pierwszym semestrze studiów, na dowolnie wybranym kierunku studiów na GWSH, którego fundatorem jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. II miejsce w Konkursie zajął Mateusz Przeliorz z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, który otrzymał aparat fotograficzny FUJI FinePix S3400, ufundowany przez firmę Klimosz Sp. z o.o., natomiast III miejsce zajął Piotr Dejneko z Zespołu Szkół Nr 3 i otrzymał czytnik e-booków MANTA EBOOK01, ufundowany przez Kancelarię Podatkową ROWINGA. Laureatki IV i V miejsca, tj. Anna Maziarz z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Ramona Markowicz z Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy" otrzymały książki oraz pendrive'y, ufundowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
 
W samo południe, na płycie Rynku Miasta Żory, rozpoczęły się kąciki porad tematycznych dla Mieszkańców. Każdy mógł zadać pytanie, rozwiać wątpliwości czy skonsultować swój problem ze specjalistami z różnych dziedzin. Porady były całkowicie bezpłatne i trwały 4 godziny.
 
Porad prawnych udzielali specjaliści z Kancelarii Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING sp.p., porad z zakresu zakładania działalności gospodarczej, przedstawiciele Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., porad związanych z otrzymaniem dofinansowania do pieców c.o., eksperci z firmy Klimosz Sp. z o.o., natomiast porad związanych z otrzymaniem dofinansowania do kolektorów słonecznych, reprezentanci Banku Spółdzielczego w Żorach. Można również było dowiedzieć się od przedstawicieli Banku BGŻ w Żorach jak uzyskać dofinansowany kredyt inwestycyjny, od specjalistów z Centrum Usług Ubezpieczeniowo-Finansowych Wimaro jak rozwiązać problem dotyczący otrzymania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za poniesione szkody oraz od przedstawicieli Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Żorach – jakie warunki muszą być spełnione aby uzyskać pozwolenie na budowę itp.
 
Zwieńczeniem dnia była Gala „Dnia Przedsiębiorcy", w której wzięło udział prawie 200 osób z różnych środowisk, w tym posłowie, przedstawiciele władz lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego oraz organizacji gospodarczych z regionu a także lokalni przedsiębiorcy.
 
Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody laureatce Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2012" – Katarzynie Pukowiec. Nagrody wręczyli Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., a tym samym Prezes Żorskiej Izby Gospodarczej Andrzej Zabiegliński oraz Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.
 
Kolejnym punktem programu było wręczenie wyróżnienia „Liga 5 za 2011 rok" Jest to nagroda przyznawana przez przedsiębiorców zrzeszonych w Żorskiej Izbie Gospodarczej firmom, które sprawnie zarządzane, z powodzeniem działają na lokalnym rynku i mogą pochwalić się różnorakimi osiągnięciami. W tym roku wyróżnienie „Liga 5" otrzymało przedsiębiorstwo Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
 
Następne wyróżnienia to „Dynamiczne Przedsiębiorstwo 2011" oraz „Dynamiczne Mikroprzedsiębiorstwo 2011". Celem Konkursu było wytypowanie przedsiębiorstw, które w danym roku wykażą największą dynamikę rozwoju. Formuła Konkursu przewiduje porównanie wzrostu zatrudnienia (waga: 30% całkowitej oceny) oraz wzrostu przychodów (waga: 70% całkowitej oceny) w poszczególnych firmach. Zestawiane ze sobą są dane z roku za jaki przyznawana jest nagroda w stosunku do roku go poprzedzającego. W kategorii „Dynamiczne Przedsiębiorstwo 2011" wyróżnienie otrzymała firma Klimosz Sp. z o.o., zaś w kategorii „Dynamiczne Mikroprzedsiębiorstwo 2011" firma INFO GRAF Roman Wyszogrodzki.
 
Celem kolejnego Konkursu „Firma Przyjazna Mieszkańcom" jest promowanie zasad dialogu społecznego, popularyzacja postaw biznesowych przyjaznych społeczeństwu, promocja firm, których aktywność znacząco wpływa na rozwój miasta i poprawę standardu życia mieszkańców oraz firm, które angażują się w życie lokalne i promują pozytywne wzorce postaw. Konkurs ten, rozpoczął się już na kilka miesięcy przed „Dniem Przedsiębiorcy". Podczas Gali nastąpiło uroczyste wręczenie tego wyróżnienia, a otrzymał je Zakład Aktywności Zawodowej, Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja" w Żorach.
 
W programie Gali przewidziano również wręczenie Dyplomów Honorowych z okazji 10-lecia Członkostwa w ŻorIG-u dla:
• „ARGUS" Jerzy Domagała
• INFO GRAF Roman Wyszogrodzki
• Kliniki Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o.
• Restauracji „Pod Arkadami"
• Specjalistycznej Firmy Wyburzeniowej Urszula Warwas
 
W trakcie Gali „Dnia Przedsiębiorcy" wręczono też specjalne wyróżnienie „Przyjaciel Żorskiej Izby Gospodarczej" za zaangażowanie i wkład w budowanie efektywnej współpracy. Wyróżnienie to otrzymała Joanna Krupa, nauczycielka z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera.
 
Na część artystyczną Gali złożyły się występy Zespołu „Wesołe Nutki" z Towarzystwa Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży „BALLO" oraz uczniów Szkoły Muzycznej w Żorach. „Wesołe Nutki" zaprezentowały się w trzech utworach, tj. Pieniądze to nie wszystko", „Sklep zabawkowy" oraz „Dziwny jest ten świat". Uczniowie Szkoły Muzycznej przedstawili m.in. utwory amerykańskiej muzyki jazzowej i rozrywkowej oraz znane utwory muzyki klasycznej.
 
Po części oficjalnej odbył się bankiet.

Wymiana doświadczeń Leonardo da Vinci - rekrutacja

 
leonardo rgbInformujemy, że Żorska Izba Gospodarcza rozpoczyna realizację II części projektu „Mobilność na rzecz uelastycznienia systemów kształcenia zawodowego" w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich.
 
Projekt adresowany jest do specjalistów z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego tj. nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, szkoleniowców oraz osób odpowiedzialnych za szkolenia w MŚP i kadry zarządzającej MŚP.
 
W ramach projektu odbędzie się tygodniowa wymiana doświadczeń w Portugalii w dniach 9-15.09.2012 r. Wyjazd poprzedzi przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe.
 
Nadrzędnym celem projektu jest wymiana europejskich doświadczeń, transfer wiedzy oraz propagowanie innowacyjnych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych w zakresie poradnictwa zawodowego, opracowywania programów edukacyjnych, stwarzania narzędzi do pozyskiwania i prognozowania lokalnych potrzeb pracodawców, dopasowywania kierunków kształcenia i programów nauczania do popytu na określone kwalifikacje na regionalnym rynku pracy oraz poprawa współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorcami.
 
W chwili obecnej trwa rekrutacja do projektu. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania formularzy zgłoszeniowych do dnia 19.06.2012 r. Formularz dostępny jest tutaj.

"Firma Przyjazna Mieszkańcom 2012" - wyniki

 
Zakończyła się już pierwsza edycja Konkursu „Firma Przyjazna Mieszkańcom", którego celem było promowanie zasad dialogu społecznego, popularyzacja postaw biznesowych przyjaznych społeczeństwu, promocja firm, których aktywność znacząco wpływa na rozwój miasta i poprawę standardu życia mieszkańców oraz firm, które angażują się w życie lokalne i promują pozytywne wzorce postaw.
 
Mieszkańcy mogli oddać swój głos na jedną z 9 firm, które wzięły udział w Konkursie. Oddano ponad 2300 głosów, a laureatem został Zakład Aktywności Zawodowej, Zakład Produkcyjno–Usługowy „Wspólna Pasja" w Żorach, na drugim miejscu znalazły się Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach, natomiast na trzecim – Centrum Usług Ubezpieczeniowo-Finansowych Wimaro.
 
Wszystkie osoby, które wzięły udział w Konkursie, mają szansę wygrać jedną z 36 nagród, których lista znajduje się tutaj.
 
Losowanie odbędzie się 13 czerwca 2012 r. w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej. Wyniki losowania znajdą się na stronie www.zorig.zory.pl
 

Kursy językowe w toku

 
leonardo rgbTrwają ostatnie zajęcia zaplanowane w ramach przygotowania do czerwcowego wyjazdu na dwutygodniowe staże do Turyngii. Dla uczestników przewidziano kurs z języka niemieckiego i angielskiego. Ponadto wszyscy uczestnicy, tak jak poprzednia grupa, zostaną wyposażeni w słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski oraz ilustrowany przewodnik po Niemczech.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl