• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Szkolenie z prawa pracy

 
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu pn. „Podstawowe zagadnienia prawa pracy", które odbędzie się 28.03.2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Żorskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie poprowadzi Pani Pelagia Piega.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie (32 / 43 50 306) bądź e-mailowo (biuro@zorig.zory.pl)
 
Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej udział w szkoleniu jest bezpłatny.

"Dzień Przedsiębiorcy"

 
Biorąc pod uwagę rosnącą rolę biznesu w mieście oraz potrzebę integracji tegoż środowiska ze społecznością lokalną, Zarząd Żorskiej Izby Gospodarczej podjął decyzję o stworzeniu cyklicznej imprezy pn. „Dzień Przedsiębiorcy" we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Izbą Żorska Przedsiębiorczość.

Wydarzenie to corocznie będzie się odbywało w maju lub czerwcu.

W pierwszej części takiego dnia odbędzie się finał konkursu dla młodzieży z żorskich szkól ponadgimnazjalnych  pn. „Młodzieżowy Lider Biznesu".

W czasie od marca do maja trwał będzie również konkurs pn. „Firma Przyjazna Mieszkańcom", w którym to mieszkańcy wybiorą firmę, która jest najlepiej przez nich postrzegana .

W trakcie trwania imprezy zaplanowane zostały prelekcje, wykłady, kąciki porad dla mieszkańców.

„Dzień Przedsiębiorcy" zakończy Gala, podczas której wręczone będą nagrody dla:

  • „Firmy Przyjaznej Mieszkańcom"
  • Laureata „Ligi 5"
  • „Dynamicznego Przedsiębiorstwa"
  • „Dynamicznego Mikroprzedsiębiorstwa"
  • „Młodzieżowego Lidera Biznesu"

Tegoroczna impreza odbędzie się 31 maja 2012 r. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.

Rekrutacja do projektu

 
leonardo rgbDo końca lutego trwa druga tura rekrutacji do projektu „Wspieranie mobilności pracowników 45+ na europejskim rynku pracy" w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci.
 
Inicjatywa ta skierowana jest do pracowników i osób prowadzących własną działalność gospodarczą (w wieku powyżej 45 roku życia) pochodzących z woj. śląskiego. W ramach projektu uczestnicy odbędą 2‑tygodniowe staże zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach w terminie 10 - 23 czerwca 2012 r. Osoby zainteresowane udziałem w stażach winny stosować w miejscu pracy komputery i/lub inne urządzenia ICT oraz znać język niemiecki i/lub angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym.
 
Wyjazd na praktyki poprzedzi przeprowadzone w kraju przygotowanie:
  • pedagogiczne (w sumie 8 godzin szkolenia z zakresu umiejętności społecznych),
  • językowe (kurs języka niemieckiego i języka angielskiego),
  • I część przygotowania kulturowego, natomiast za granicą równolegle ze stażem odbędzie się II część przygotowania kulturowego (wycieczki fakultatywne: Erfurt, Weimar).
 
Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są w 100% finansowane ze środków unijnych.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29.02.2012 r. na dokumentach zgłoszeniowych dostępnych w Biurze Izby.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 / 43 50 306.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Kursy językowe w ramach projektu stażowego w toku

 
leonardo rgbObecnie trwa kurs z języka niemieckiego dla uczestników projektu „Wspieranie mobilności pracowników 45+ na europejskim rynku pracy" w ramach Programu LLP Leonardo da Vinci. Obejmuje on 20 godz. zajęć, których celem jest uzupełnienie wiedzy i przygotowanie do pobytu w Niemczech.
 
Przed wyjazdem na dwutygodniowe staże odbędzie się jeszcze kurs języka angielskiego.
 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie".

Już wkrótce trening umiejętności społecznych


  
leonardo rgbW najbliższym czasie uczestnicy projektu Programu Leonardo da Vinci pn. „Wspieranie mobilności pracowników 45+ na europejskim rynku pracy" wezmą udział w ośmiogodzinnym treningu umiejętności społecznych podczas które doskonalić będą przede wszystkim swoje umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktu, zachowań asertywnych oraz pracy zespołowej.
 
Zakończyło się już natomiast szkolenie międzykulturowe, na którym poruszono kwestię dotyczące m.in. ustroju politycznego, demografii, gospodarki, religii, kuchni i kultury Niemiec, jak również bliżej zaprezentowano land Turyngię, jako miejsce docelowe stażu. Turyngia uważana jest bowiem za serce Niemiec – „sielankowa kraina łagodnie pofalowanych, lesistych wzgórz i historycznych miasteczek".
 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie".

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl