• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Targi „Welt der Familie” / „Świat Rodziny”

 
W dniach 8-16 września 2012 odbywa się w Saarbrücken, stolicy Kraju Saary (Saarland) w centrum makroregionu SaarLorLux (Zagłębie Saary – Lotaryngia – Luksemburg) 50-ta jubileuszowa edycja targów o charakterze giełdy konsumenta: „Welt der Familie” / „Świat Rodziny”.

Atmosfera imprezy przypomina optymalną kombinację podobną do znanego „Grüne Woche” w Berlinie i MTP (Międzynarodowych Targów Poznańskich) w jednym.

Kilkuset uczestników, w tym po raz pierwszy we własnym pawilonie grupa polska, prezentuje w ramach targów swoje wyroby i usługi informując niemalże 12-milionową rzeszę konsumentów regionu o swoich produktach i usługach.

Goście, zwiedzający i odwiedzający oceniają wysoko wyśmienitą organizację, centralną lokalizację i przede wszystkim mocny, swoisty i w dużej mierze niezależny, prężny rynek konsumpcyjny makroregionu.

Dla zainteresowanych: miasto Saarbrücken posiada wiele atrakcji i emanuje pozytywną atmosferą.

PIHZ – Polsko-Niemieckie Centrum Informacyjno – Handlowe, jako współorganizator jest partnerem gospodarza imprezy i przyjmuje zgłoszenia, opiekuje się polskimi uczestnikami, zarówno firmami jak i osobami indywidualnymi z kraju, jak również oferuje wg życzeń fakultatywny serwis towarzyszący.

PIHZ przekazuje uczestnikom uzyskane dodatkowe zniżki na powierzchnię i zabudowę stoiska, jak również zwolnienie z opłaty konsumpcyjnej.

Załączniki:

Ogłoszenia o przetargach

 
Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału sieci kanalizacji deszczowej, przemysłowej, sanitarnej w EC „Zofiówka” na podstawie koncepcji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Załączniki:

2. Dostawę biomasy pozaleśnej do Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. elektrociepłowni „Zofiówka”.

Załączniki:

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 
W dniach 25-27 września br. w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W jego ramach zaplanowano m.in.
  • panele dotyczące współpracy nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki, zarządzania strategicznego
  • sesje poświęcone zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansowaniu rozwoju i inwestycji, zarządzaniu finansami małych i średnich przedsiębiorstw z perspektywy praktyka.

Wydarzeniami towarzyszącymi będą:
  • Targi Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO
  • IV Śląskie Forum Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości.

Szczegóły na stronie www.kongresmsp.eu/pl  

"Efektywna firma"

 
Informujemy, że Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt szkoleń współfinansowanych ze środków UE, obejmujących tematykę: Lean Manufacturing, program 5S, techniki produktywnego utrzymania ruchu, techniki KAIZEN i inne zagadnienia mające na celu dostarczenie przedsiębiorstwom wiedzy i umiejętności w zakresie obniżania kosztów produkcji. Szkolenia skierowane są do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Projekt szkoleniowy „Efektywna firma – uczenie efektywności w procesach wytwórczych i stałe doskonalenie kadr zarządczych drogą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa” ma na celu dostarczenie przedsiębiorstwom wiedzy i umiejętności w zakresie obniżania kosztów produkcji poprzez zwiększanie efektywności realizowanych procesów.

Dzięki dofinansowaniu ze środków UE opłata za udział w szkoleniu wynosi jedynie od 20% do 40% wartości szkolenia, zależnie od wielkości firmy.

Szczegóły na stronie www.garr.pl 

"Akademia Managerów Projektów"

 
Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Managerów Projektów”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej i kluczowych pracowników mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą oraz przedstawicieli administracji publicznej z województwa śląskiego poprzez organizację cykli szkoleniowych związanych z tematyką zarządzania projektami.

Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów światowych: IPMA (International Project Management Association) oraz PMBoK (Project Management Body of Knowledge), co zostanie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. 

W ramach projektu będzie można też zdobyć wiedzę związaną z zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej (m.in.: szkolenie dot. systemu zarządzania jakością w projektach unijnych, kompetencji w obsłudze programu MS Office Excel, optymalizacji przygotowania i zarządzania projektami, rozliczania i sprawozdawczości, jak również podniesienia kompetencji językowych) oraz wziąć udział w szkoleniach specjalistycznych (m.in.: zarządzanie ryzykiem w projektach, metodyki zarządzania projektami, zarządzanie umową kontraktu, bezpieczeństwo informacji, studia wykonalności, zamówienia publiczne oraz oprogramowanie przydatne w zarządzaniu projektami).

Ww. szkolenia są bezpłatne.

Szczegóły na stronie www.akademiamp.pl 

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl