• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja przedłużona do 21.04.2017

 
Jeśli
  • jesteś uczniem/uczennicą pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum, niezależnie od kierunku kształcenia
  • uczęszczasz do jednej z niżej wskazanych Szkół:
          - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
          - Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych im M. Kopernika w Żorach
          - Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach
          - Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach
  • posługujesz się językiem angielski i/lub niemiecki i/lub włoski co najmniej na poziomie komunikatywnym

oraz chcesz wyjechać na 3-tygodniowy staż zawodowy do NIEMIEC lub do WŁOCH lub na WĘGRY

przyłącz się do naszego projektu!

Przygotujemy Cię do wyjazdu poprzez cykl szkoleń i warsztatów.

Opłacimy Twoją podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Zorganizujemy Ci wycieczki.

Zapewnimy opiekę.

Otrzymasz zaświadczenie o udziale w projekcie.

Do 21 kwietnia 2017 r. będa przyjmowane formularze zgłoszeniowe, które są dostępne w sekretariatach Szkół partnerskich oraz na stronie internetowej Izby (www.zorig.zory.pl).

Wyjazdy są planowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Żorska Izba Gospodarcza przy aktywnej współpracy ww. Szkół.

Zapraszamy do udziału!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Wesołych Świąt!

izba wita_wielkanoc 2017

W imieniu Zarządu i Pracowników Żorskiej Izby Gospodarczej składamy życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy spędzonych w rodzinnym gronie oraz niosących radość i odpoczynek.

Zapytanie ofertowe - warsztaty komputerowe (z dn. 14.04.2017)

 
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

Zal. 3. Szczegółowy program szkolenia

Zal. 4. Dane trenerów i wykaz posiadanego przez każdego z nich doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń lub w pracy dydaktycznej w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia

logo power i ue efs

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 31.03.2017 r.

 
Zamawiający informuje, że unieważnione zostało  zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2017 r. dot. złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Unieważnienie

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja w toku

 
Jeśli
  • jesteś uczniem/uczennicą pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum, niezależnie od kierunku kształcenia
  • uczęszczasz do jednej z niżej wskazanych Szkół:
          - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
          - Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych im M. Kopernika w Żorach
          - Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach
          - Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach
  • posługujesz się językiem angielski i/lub niemiecki i/lub włoski co najmniej na poziomie komunikatywnym

oraz chcesz wyjechać na 3-tygodniowy staż zawodowy do NIEMIEC lub do WŁOCH lub na WĘGRY

przyłącz się do naszego projektu!

Przygotujemy Cię do wyjazdu poprzez cykl szkoleń i warsztatów.

Opłacimy Twoją podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Zorganizujemy Ci wycieczki.

Zapewnimy opiekę.

Otrzymasz zaświadczenie o udziale w projekcie.

Do 19 kwietnia 2017 r. będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe, które są dostępne w sekretariatach Szkół partnerskich oraz na stronie internetowej Izby (www.zorig.zory.pl).

Wyjazdy są planowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Żorska Izba Gospodarcza przy aktywnej współpracy ww. Szkół.

Zapraszamy do udziału!

PLAKAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl