• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

KULIG 2017

 
Jak co roku, serdecznie zapraszamy kierownictwo firm członkowskich ŻorIG wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w kuligu wraz z biesiadą zaplanowanym na dzień 10.02.2017 r. (piątek).
 
O godzinie 17.00 w centrum Żor czekał będzie na Państwa autokar, którym wspólnie udamy się do Ustronia, gdzie będą czekały zaprzęgi konne. Z tego miejsca udamy się na kulig Doliną rzeki Dobki.
 
Po kuligu zapraszamy do góralskiej kolyby, gdzie będzie można uraczyć się jadłem i posłuchać góralskiej muzyki.
 
Oferujemy menu typowo góralskie:
 • kiełbasa pieczona z dodatkami
 • chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem
 • kwaśnica
 • herbata z malinami.
 
Dodatkowo, w trakcie kuligu rozgrzejemy Państwa tradycyjnym grzańcem.
 
Izba pokrywa koszty kuligu i standardowego wyżywienia dla każdego uczestnika. Na miejscu będzie także możliwość nabycia grzańca. Inne napoje „rozweselające" można zabrać ze sobą, nie będzie możliwości ich nabycia na miejscu. Państwa wydatkiem będzie przejazd autokarem (płatność w autokarze, cena 40 zł/osobę). Przewidywany czas trwania imprezy to 4-5 godzin.
 
Każdej firmie przysługuje określona ilość zaproszeń, które zostały przesłane do Państwa wraz ze styczniowym Informatorem. Koszt udziału w Kuligu każdej kolejnej osoby spoza puli zaproszeń z tej samej firmy wynosi 60,00 PLN brutto oraz koszty transportu.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Izby (tel. 32/ 43 50 306, e-mail biuro@zorig.zory.pl)
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.02.2017 r.
 
Z uwagi na ograniczoną pojemność zaprzęgów o udziale w wydarzeniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 
Zapraszamy do udziału!
 
- - -
 
Dobka to rozległa, najbardziej na południe wysunięta część miasta Ustronia. Obejmuje tereny w dolinie potoku Dobka wcinającego się między Brenną i Wisłę, na stokach ota-czających ją gór: Orłowej i Bukowej.
Rzeka Dobka spływa w kierunku północno-zachodnim i uchodzi do Wisły na wysokości 390 m n.p.m., poniżej Obłaźca. Jej dolina oddziela od głównego grzbietu pasma Rów-nicy boczny grzbiet Kamiennego – Bukowej –Obory. Długość potoku wynosi ok. 6 km, średni spadek 4,3%. Nazwa, wspominana z końcem XVII w. (ja-ko Dobrka), pochodzi od przymiotni-ka dobry.
 
Doliną Dobki biegnie znakowany kolorem zielonym szlak turystyczny z Wisły-Obłaźca na Orłową.

Szkolenie "Zmiany w Kodeksie Pracy 2016/2017"

 
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu pn. „Zmiany w Kodeksie Pracy 2016/2017", które odbędzie się 15 lutego 2017 r. o godz. 8:30 w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory. Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.
 
Standardowy koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi 250,00 PLN netto (lub 180 PLN netto przy zgłoszeniu do 03.02.2017 r.) Jednak dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z danej firmy wynosi 60,00 PLN netto. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz poczęstunek.
 
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10.02.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl 
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Program szkolenia:
 1. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, konsekwencje wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców, sposoby realizacji obowiązku potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, zmiana zasad wydawania świadectw pracy i nowy wzór świadectwa pracy, wydłużenie terminów na dochodzenie roszczeń przed sądem pracy.
 3. Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
 5. Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego a ochrona przedemerytalna z art. 39 KP.
 6. Jaki będzie nowy kodeks pracy? Ogólne założenia programowe projektu nowego kodeksu pracy.
 7. Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 8. Najczęściej występujące w praktyce problemy związane ze stosowaniem przepisów noweli z 25.05.2015r. oraz z 24.07.2015r. w tym: prawidłowe stosowanie reguły 3/33 w praktyce, obiektywne przyczyny wyłączenia stosowania limitów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, prawidłowe ustalanie długości okresów wypowiedzenia, podział prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pomiędzy uprawnione osoby, obliczanie okresu wydłużenia urlopu rodzicielskiego z tytułu łączenia tego urlopu z pracą, urlop wychowawczy a wymiar urlopu wypoczynkowego, ustalanie zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w wymiarze godzinowym w przypadku zmiany wymiaru etatu.
 9. Zmiany w Kodeksie pracy z II połowy 2016r.
 
Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy. Będzie oczywiście możliwość zadawania pytań, dyskusji na interesujące Państwa tematy obejmujące zakres szkolenia.

Młodzieżowy Lider Biznesu 2017 - I etap trwa do 16 lutego!

 
UWAGA: Ostateczny termin wypełnienia testu pozwalającego na wzięcie udziału w konkursie "Młodzieżowy Lider Biznesu 2017" został wydłużony do 16 lutego 2017 r. 

Żorska Izba Gospodarcza wraz z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach oraz pozostałymi partnerami rozpoczyna realizację VI edycji konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017". I etap rozpocznie się już 30 stycznia 2017 r. i potrwa 2 tygodnie.
 
 
Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, finansów oraz biznesu i ma za zadanie promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży. Jego celem jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedsiębiorczych postaw, ekonomicznych umiejętności, zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także wzmacnianie integracji młodzieży ze środowiskiem biznesu.
 
W I etapie uczestnicy wypełnią test on-line, w II stworzą pracę projektową, a spotkają się w etapie III, finałowym, podczas którego zaprezentują siebie, swoją pracę i odpowiedzą na kilka pytań.
 
W tym roku Konkurs odbywa się na następujących obszarach terytorialnych:
• powiat M. Żory,
• powiat M. Jastrzębie-Zdrój,
• powiat raciborski,
• powiat rybnicki i powiat M. Rybnik,
• powiat wodzisławski.
 
Nagrody w konkursie:
• I miejsce – miesięczny, płatny staż w wybranym przez Uczestnika przedsiębiorstwie (z listy udostępnionej przez organizatora), bezpłatny rok studiów na wybranym kierunku w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, wyjazd do Brukseli, smartwatch.
• II miejsce – miesięczny, płatny staż w wybranym przez Uczestnika przedsiębiorstwie (z listy udostępnionej przez organizatora), smartwatch.
• III miejsce – smartwatch, bon podarunkowy.
 
Informacje dotyczące poszczególnych etapów znajdują się TUTAJ
FISZKA INFORMACYJNA dotycząca konkursu.
Informacje dodatkowe o konkursie znajdują się na stronie www.mlb.gwsh.pl 
Regulamin konkursu "Młodzieżowy Lider Biznesu 2017" znajduje się TUTAJ

Zapytanie ofertowe – szkolenie BHP (gr II)

Zapytanie ofertowe dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników/czek projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

logo power i ue efs

Zapytanie ofertowe – przewóz osób (gr II)

 
Zapytanie ofertowe dot. przewozu osób w ramach projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

logo power i ue efs

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl