• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

Jastrzębsko-żorskie śniadanie biznesowe - 05.10.2017 r.

 
Wraz ze Stowarzyszeniem EBI Association zapraszamy na spotkanie Jastrzębsko-Żorskiego Klubu Biznesu, które odbędzie się 5 października 2017 r. o godz. 8:00 w Restauracji „Pod Arkadami" w Żorach (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 10:00.

Program najbliższego spotkania:
 • Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy i/lub usługi/produktu w czasie ok. 1 minuty).
 • Prelekcja nt. „Zasad zatrudniania obcokrajowców” oraz podstawowe informacje o Bazie Usług Rozwojowych, Pani Małgorzata Celebańska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach,
 • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne pomiędzy uczestnikami spotkania).

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

Koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do piątku 04.10.2017 r. pod numerem telefonu 32/ 435 03 06 lub e-mailem na adres biuro@zorig.zory.pl
 


Staże zagraniczne 2017 - rekrutacja uzupełniająca na Węgry (2)

 

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na wyjazd na Węgry (w terminie 08.10.2017-28.10.2017) w ramach projektu POWER „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży” trwa w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc.

Szczegóły na TUTAJ.

Zapraszamy do udziału!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Staże zagraniczne 2017 - rekrutacja uzupełniająca na Węgry

 
Jeśli
 • jesteś uczniem/uczennicą drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum, niezależnie od kierunku kształcenia
 • uczęszczasz do jednej z niżej wskazanych Szkół:
          - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
          - Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach
          - Zespołu Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach

lub jesteś tegorocznym absolwentem (o profilu technicznym) jednej z ww. szkół

 • posługujesz się językiem angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym

oraz chcesz wyjechać w październiku 2017 na 3-tygodniowy staż zawodowy na WĘGRY

przyłącz się do naszego projektu!

Przygotujemy Cię do wyjazdu poprzez cykl szkoleń i warsztatów.

Opłacimy Twoją podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie.

Zorganizujemy Ci wycieczki.

Zapewnimy opiekę.

Otrzymasz zaświadczenie o udziale w projekcie.

Do 8 września 2017 r. będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe, które są dostępne w sekretariatach Szkół partnerskich oraz na stronie internetowej Izby (www.zorig.zory.pl).

Wyjazdy są planowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Żorska Izba Gospodarcza przy aktywnej współpracy ww. Szkół.

Zapraszamy do udziału!

PLAKAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Poszukujemy lektorów języka angielskiego

 
W związku z planowanymi do przeprowadzenia kursami języka angielskiego dla uczestników projektu POWER pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży” Żorska Izba Gospodarcza poszukuje lektorów języka angielskiego.

SZCZEGÓŁY KURSU:

Liczba uczestniczek/uczestników: ok. 10 (+/- 3 osoby)

Liczba grup: 2

Uczestnicy: uczniowie klasy 1-4 szkoły ponadgimnazjalnej (technikum)

Termin wykonania zamówienia: 28.08.2017-30.09.2017

Liczba godzin: 40 godz. (1 godz. = 60 min)

Czas trwania zajęć: w roku szkolnym zajęcia ok. 2-godzinne (najprawdopodobniej od 15.00/16.00 – zależnie od planu lekcji uczniów), ok. 3 dni w tygodniu; w okresie wakacyjnym zajęcia mogą odbywać się codziennie w godzinach dopołudniowych, po ok. 3-4 godziny

Miejsce realizacji kursu: Żory

Założeniem kursu jest przygotowanie uczestników/-czek do pobytu na Węgrzech w celu odbycia trzytygodniowych praktyk zawodowych.

Minimalny zakres tematyczny:

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny,  zainteresowania)
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń dom)
 • życie rodzinne i towarzyskie
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, potrawy)
 • zakupy i usługi
 • podróżowanie i turystyka
 • zdrowie (np. części ciała, choroby);
 • słownictwo zawodowe (poznanie podstawowego słownictwa i zwrotów związanych z branżami jakie reprezentują uczestniczki/uczestnicy)

Lektor języka angielskiego musi posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe, dające kwalifikacje do nauczania danego języka (wyższe wykształcenie filologiczne lub lingwistyczne) z przygotowaniem metodyczno-pedagogicznym do prowadzenia kursów językowych. Lektorzy danego języka nieposiadający powyższych kwalifikacji muszą posiadać minimum wykształcenie wyższe i certyfikat zaświadczający znajomość danego języka na poziomie C2 oraz przygotowanie metodyczno–pedagogiczne do prowadzenia kursów językowych.

Dla uczestników kursu Zamawiający (Żorska Izba Gospodarcza) zapewni słowniki. Nie przewiduje się zakupu podręczników dla uczestników, kurs ma być zindywidualizowany.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (m.in. CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje) do dnia 23.08.2017 r. na biuro@zorig.zory.pl lub na adres siedziby Żorskiej Izby Gospodarczej, al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory (decyduje data wpływu do Izby).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo power i ue efs

Pierwsza tegoroczna grupa uczniów wróciła ze staży we Włoszech

 
W ramach koordynowanego przez Żorską Izbę Gospodarczą projektu POWER "Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży" początkiem lipca z Włoch do kraju wróciła pierwsza grupa stażystów. Uczniowie i uczennice trzech szkół ponadgimnazjalnych z Żor (CKZiU, ZSS, ZS nr 2) mieli okazję do nabycia doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych, zapoznania się z technologią, sprzętem i zwyczajami panującymi we Włoszech czy podszkolenia się z języka angielskiego i włoskiego. Taki wyjazd na mobilność zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy oraz potencjał intelektualny. Ponadto, pobyt za granicą daje możliwość nawiązania kontaktów, zapoznania się z nową kulturą i obyczajowością oraz uczy samodzielności i zaradności. Dodatkowo, podczas swego trzytygodniowego pobytu uczestnicy i uczestniczki wraz z opiekunami mieli czas na integrację i zwiedzanie ciekawych zakątków Włoch – Mediolanu, Werony, Sirmione, Desenzano czy Bresci.

Wyjazd uczniów i uczennic był poprzedzony serią kilkumiesięcznych działań przygotowawczych, m.in. kursem języka włoskiego, angielskiego, warsztatami interpersonalnymi, aktywizującymi, międzykulturowymi czy szkoleniem BHP.

Dziękujemy naszym Szkołom Partnerskim za pomoc przy organizacji cyklu zajęć z przygotowania oraz samego pobytu.

Filmowa relacja z pobytu: https://www.youtube.com/watch?v=JQ_RL0qXijs&;feature=youtu.be

Przykładowe opinie uczestników:

„Myślę, że dobrą stroną stażu to rozwój osobisty, możliwość poznania nowych kultur, obcowania w środowisku pracy dotychczas nieznajomym. Poza tym, to ciekawe doświadczenie, możliwość wpisania do CV, polepszenie jakości na rynku pracy i wzrost możliwości zatrudnienia.”

„Możliwość przekonania się o swoich umiejętnościach, praca z ludźmi innej kultury, nowe znajomości, nabycie umiejętności swobodnego porozumiewania się w obcym języku, zdobycie wiedzy, doświadczenia.”

„Staż był bardzo dobrze zorganizowany. Bardzo podobała mi się firma w której pracowałam i nauczyłam się tam bardzo dużo. Atmosfera w pracy była bardzo przyjazna. Nie miałam ani jednej sytuacji żeby było coś nie tak. Jak czegoś nie potrafiłam, albo nie byłam pewna czy zrobiłam coś na pewno dobrze po prostu prosiłam o pomoc i nie było żadnego problemu by ktoś sprawdził albo wytłumaczył mi to jeszcze raz.”

„Dobre strony: samorozwój, rozwój językowy, rozwój zawodowy, integracja z nowo poznanymi ludźmi, zdobycie doświadczenia, poznanie nowych kultur, poznanie nowych ludzi, zasmakowanie regionalnej kuchni, nabranie pewności siebie, nabranie szans na znalezienie pracy w przyszłości. Złe strony: jedynym minusem jak dla mnie był za krótki okres stażu”

logo power i ue efs

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl