• Tytuł 2 slajdu podstrona
  • Tytuł 1 slajdu podstrona

Zapytanie ofertowe - wynajem sali

 
Zapytanie ofertowe dot. wynajmu sali w celu przeprowadzenia zajęć adresowanych do uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

logo power i ue efs

Zapytanie ofertowe - warsztaty komputerowe

 
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

Zal. 3. Szczegółowy program szkolenia

Zal. 4. Dane trenera i wykaz posiadanego przez niego doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń lub w pracy dydaktycznej w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia

logo power i ue efs


"Młodzieżowy Lider Biznesu 2017" - finał

 
Finał konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Auli II Wydziału Zamiejscowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, tj. ul. Boryńska 2, 44-240 Żory. [Zmiana terminu nastąpiła ze względu na szkolną przerwę świąteczną w celu umożliwienia udziału uczestnikom i publiczności].
 
Finał będzie się składał z 2 części:
- prezentacja projektu (forma prezentacji dowolna)
- odpowiedź na 3 pytania z zakresu zagadnień konkursowych (jedno pytanie obliczeniowe, drugie teoretyczne i trzecie praktyczne).

 
Zapraszamy też do zapoznania się z wynikami drugiego etapu szóstej edycji Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017".
 
Lista osób zakwalifikowanych do FINAŁU znajduje się TUTAJ.
 
Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym!

Biuletyn „ZUS dla Biznesu” (marzec 2017)

 
Marcowy numer magazynu informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt. „ZUS dla Biznesu”.

Śniadanie biznesowe 06.04.2017 r. - zapraszamy

 
Kolejne spotkanie Żorskiego Klubu Biznesu odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godz. 7:30 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 09:30.
 
Program najbliższego spotkania:
  • Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy i/lub usługi/produktu w czasie ok. 1 minuty).
  • Krótka prezentacja jednej z firm uczestniczących w poprzednich spotkaniach.
  • Prezentacja Wiceprezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Pana Andrzeja Zabieglińskiego pt. „Możliwości inwestycyjne dla MŚP w Katowickiej SSE S.A." (m.in. na temat korzyści płynących z funkcjonowania w specjalnych strefach ekonomicznych, procedur związanych z wydawaniem zezwoleń, nowej oferty dla MŚP).
  • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne pomiędzy uczestnikami spotkania). 

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.
 
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 03.04.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl
 
Koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę (płatne na miejscu w Restauracji - jest to tylko koszt posiłku w formie śniadania).
 
Zapraszamy do udziału!

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl