• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Zapytanie ofertowe - Kurs dla opiekuna/opiekunki do dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych

 

Zapytanie ofertowe dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia w zakresie „Kurs dla opiekuna/opiekunki do dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych” dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe

Zal. 1. Formularz oferty

Zal. 2. Oświadczenie o braku powiązań

Zal. 3. Szczegółowy program szkolenia

Zal. 4. Dane prowadzącego i wykaz posiadanego przez niego doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń lub w pracy dydaktycznej w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia

logo power i ue efs

Śniadanie biznesowe 31.01.2017 r. - zapraszamy

 
W odpowiedzi na liczne zapytania i sugestie firm członkowskich oraz mając na uwadze fakt, że tylko wspólne działanie może zapewnić sukces i wysoką pozycję prywatnej przedsiębiorczości na mapie gospodarczej regionu i kraju, w styczniu 2017 r. rozpoczynamy cykl spotkań biznesowych w ramach Żorskiego Klubu Biznesu. Ich głównym celem będzie integracja środowiska przedsiębiorców oraz tworzenie sieci współpracy i powiązań kooperacyjnych z okolicznymi podmiotami.
 
Spotkanie Żorskiego Klubu Biznesu odbędzie się 31.01.2017 r. o godz. 8:00 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 10:00.
 
Program spotkania:
  • Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy i/lub usługi/produktu w czasie ok. 1 minuty).
  • Prezentacja przedstawiciela Funduszu Górnośląskiego S.A.
  • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne pomiędzy uczestnikami spotkania).  

 Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.01.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl
 
Koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę (płatne na miejscu w Restauracji - jest to tylko koszt posiłku w formie śniadania).


Wesołych Świąt!

 

kartka 2016

W imieniu Zarządu oraz Pracowników Żorskiej Izby Gospodarczej życzymy Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia przeżytych w rodzinnej, ciepłej atmosferze, a Nowy 2017 Rok niech przyniesie same pozytywne zdarzenia i nadzieję na lepszą przyszłość.

Żorski Klub Biznesu - śniadania biznesowe

 
W odpowiedzi na liczne zapytania i sugestie firm członkowskich oraz mając na uwadze fakt, że tylko wspólne działanie może zapewnić sukces i wysoką pozycję prywatnej przedsiębiorczości na mapie gospodarczej regionu i kraju, w styczniu 2017 r. rozpoczynamy cykl spotkań biznesowych w ramach Żorskiego Klubu Biznesu. Ich głównym celem będzie integracja środowiska przedsiębiorców oraz tworzenie sieci współpracy i powiązań kooperacyjnych z okolicznymi podmiotami.
 
Działając w zgodzie z zasadą „Dający zyskuje" uważamy, że warto się poznawać i rekomendować sobie wzajemnie usługi i/lub produkty sprawdzonych przez siebie firm. Wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami może sprawić, że znajdziemy wśród lokalnych firm te, których do tej pory nie znaliśmy, a które wykazują się wysoką jakością i profesjonali-zmem, a co za tym idzie mogą szybciej i taniej (chociażby ze względu na wyeliminowanie kosztów logistycznych i łatwiejszy kontakt bezpośredni) wykonać nasze zlecenia.
 
Spotkanie inaugurujące odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 8:00 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 10:00.
 
Klub będzie miał charakter otwarty, zachęcamy więc do zapraszania również swoich kontrahentów i podmiotów współpracujących. Spotkania będą się odbywały cyklicznie, co najmniej 1 raz w miesiącu.
 
Program najbliższego spotkania:
  • 15-minutowa prelekcja Przedstawiciela Funduszu Górnośląskiego S.A. „Skąd, na preferencyjnych warunkach, pozyskać środki finansowe na działalność bieżącą czy inwestycyjną?"
  • Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań - każdy podmiot zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy oraz usłu-gi/produktu w czasie ok. 1 minuty).
  • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne między uczestni-kami spotkania).
 
Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.
 
Na spotkanie na równych prawach zapraszani będą przedsiębiorcy oraz reprezentanci lokalnych instytucji publicznych posiadający aktualne oferty dla biznesu, nie tylko ci zrzeszeni w Izbie.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Natomiast koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę (płatne na miejscu w Restauracji - jest to tylko koszt posiłku w formie śniadania).
 
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.01.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl 
 
Mamy nadzieję, że inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i zyskają Państwo ciekawe kontakty oraz nawiążą owocną współpracę. 
 
 ----------
 
Networking – proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów.
 
Networking biznesowy jest pojmowany jako sieć trwałych kontaktów biznesowych. Pielęgnowanie kontaktów, nawiązywane znajomości z jak najszerszymi kręgami przedsiębiorców z różnych branży, sprzyja efektywnej wymianie informacji oraz życzliwej atmosferze biznesu.
 
Działania networkingowe polegają na obopólnym rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu pomocy jeśli jest ona potrzebna. Kontakty networkingowe opierają się na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Dla networkingu kluczowe jest budowanie długotrwałych relacji opartych na obustronnych korzyściach.
 

Szkolenie "Zmiany w prawie podatkowym na 2017 r."

 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zmiany w prawie podatkowym na 2017 rok", które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 r. (środa) o godzinie 9:00 w sali nr 209 na II piętrze budynku Korporacji Budowlanej „FADOM" S.A. przy ul. Bocznej 6 w Żorach.
 
Szkolenie poprowadzi Pani mgr Krystyna Gamoń – Doradca Podatkowy z Kancelarii Podatkowej ROWINGA.
 
Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu.
 
Program szkolenia znajdą Państwo TUTAJ.
 
Ze względu na ciągle pojawiające się nowe zapisy i rozporządzenia niewykluczone jest, że materiał szkoleniowy nie zostanie omówiony podczas jednego spotkania. Wówczas zorganizujemy drugi dzień szkolenia. Termin zostanie ustalony podczas trwania spotkania.
 
Dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej udział w szkoleniu każdej osoby z danej firmy (niezależnie od ilości dni szkolenia) wynosi 60,00 PLN netto. Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z Firmy niezrzeszonej w ŻorIG wynosi 250,00 PLN netto. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz poczęstunek.
 
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05.01.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl 
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl