• Tytuł 2 slajdu podstrona
 • Tytuł 1 slajdu podstrona

Szkolenie "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

 

Każdy z pracodawców ma obowiązek wyznaczyć ratownika lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest ona odpowiedzialna zarówno za organizację pomocy, jak i wyposażenie firmowej apteczki. 
 
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna", które odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godzinie 8:00 w siedzibie firmy Ad Acta Sp. z o.o. w Żorach, przy ulicy Węglowej 11. 
 
Koszt szkolenia dla firm zrzeszonych w Żorskiej Izbie Gospodarczej to 60,00 PLN netto.
 
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24.02.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl  
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Biuro Izby zamknięte - 15.02.2017 r.

 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego br. biuro Izby będzie nieczynne. We wszelkich pilnych sprawach prosimy o kontakt e-mailowy. 
 
Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Zapraszamy 16.02.2017 r.

Śniadanie biznesowe 16.02.2017 r. - zapraszamy

 
Kolejne spotkanie Żorskiego Klubu Biznesu odbędzie się 16 lutego 2017 r. o godzinie 7:30 w Restauracji „Pod Arkadami" (ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory) i potrwa do godz. 09:30.
 
Program najbliższego spotkania:
 • Prezentacje wszystkich uczestniczących podmiotów (stały punkt spotkań – każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienie siebie i/lub firmy i/lub usługi/produktu w czasie ok. 1 minuty).
 • Prezentacja jednej z firm, będącej uczestnikiem poprzedniego spotkania. Tym razem prezentację wygłosi przedstawiciel przedsiębiorstwa Klimosz Sp. z o.o.
 • Rozmowy przy śniadaniu (jest to czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne pomiędzy uczestnikami spotkania).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.02.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl
 
Koszt śniadania wynosi 25,00 zł za osobę (płatne na miejscu w Restauracji - jest to tylko koszt posiłku w formie śniadania).
 

KULIG 2017

 
Jak co roku, serdecznie zapraszamy kierownictwo firm członkowskich ŻorIG wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w kuligu wraz z biesiadą zaplanowanym na dzień 10.02.2017 r. (piątek).
 
O godzinie 17.00 w centrum Żor czekał będzie na Państwa autokar, którym wspólnie udamy się do Ustronia, gdzie będą czekały zaprzęgi konne. Z tego miejsca udamy się na kulig Doliną rzeki Dobki.
 
Po kuligu zapraszamy do góralskiej kolyby, gdzie będzie można uraczyć się jadłem i posłuchać góralskiej muzyki.
 
Oferujemy menu typowo góralskie:
 • kiełbasa pieczona z dodatkami
 • chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem
 • kwaśnica
 • herbata z malinami.
 
Dodatkowo, w trakcie kuligu rozgrzejemy Państwa tradycyjnym grzańcem.
 
Izba pokrywa koszty kuligu i standardowego wyżywienia dla każdego uczestnika. Na miejscu będzie także możliwość nabycia grzańca. Inne napoje „rozweselające" można zabrać ze sobą, nie będzie możliwości ich nabycia na miejscu. Państwa wydatkiem będzie przejazd autokarem (płatność w autokarze, cena 40 zł/osobę). Przewidywany czas trwania imprezy to 4-5 godzin.
 
Każdej firmie przysługuje określona ilość zaproszeń, które zostały przesłane do Państwa wraz ze styczniowym Informatorem. Koszt udziału w Kuligu każdej kolejnej osoby spoza puli zaproszeń z tej samej firmy wynosi 60,00 PLN brutto oraz koszty transportu.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Izby (tel. 32/ 43 50 306, e-mail biuro@zorig.zory.pl)
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.02.2017 r.
 
Z uwagi na ograniczoną pojemność zaprzęgów o udziale w wydarzeniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 
Zapraszamy do udziału!
 
- - -
 
Dobka to rozległa, najbardziej na południe wysunięta część miasta Ustronia. Obejmuje tereny w dolinie potoku Dobka wcinającego się między Brenną i Wisłę, na stokach ota-czających ją gór: Orłowej i Bukowej.
Rzeka Dobka spływa w kierunku północno-zachodnim i uchodzi do Wisły na wysokości 390 m n.p.m., poniżej Obłaźca. Jej dolina oddziela od głównego grzbietu pasma Rów-nicy boczny grzbiet Kamiennego – Bukowej –Obory. Długość potoku wynosi ok. 6 km, średni spadek 4,3%. Nazwa, wspominana z końcem XVII w. (ja-ko Dobrka), pochodzi od przymiotni-ka dobry.
 
Doliną Dobki biegnie znakowany kolorem zielonym szlak turystyczny z Wisły-Obłaźca na Orłową.

Szkolenie "Zmiany w Kodeksie Pracy 2016/2017"

 
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu pn. „Zmiany w Kodeksie Pracy 2016/2017", które odbędzie się 15 lutego 2017 r. o godz. 8:30 w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory. Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.
 
Standardowy koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi 250,00 PLN netto (lub 180 PLN netto przy zgłoszeniu do 03.02.2017 r.) Jednak dla Członków Żorskiej Izby Gospodarczej koszt udziału w szkoleniu jednej osoby z danej firmy wynosi 60,00 PLN netto. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz poczęstunek.
 
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10.02.2017 r. telefonicznie na numer 32/43 50 306 bądź e-mailowo na adres biuro@zorig.zory.pl 
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Program szkolenia:
 1. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, konsekwencje wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców, sposoby realizacji obowiązku potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, zmiana zasad wydawania świadectw pracy i nowy wzór świadectwa pracy, wydłużenie terminów na dochodzenie roszczeń przed sądem pracy.
 3. Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
 5. Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego a ochrona przedemerytalna z art. 39 KP.
 6. Jaki będzie nowy kodeks pracy? Ogólne założenia programowe projektu nowego kodeksu pracy.
 7. Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 8. Najczęściej występujące w praktyce problemy związane ze stosowaniem przepisów noweli z 25.05.2015r. oraz z 24.07.2015r. w tym: prawidłowe stosowanie reguły 3/33 w praktyce, obiektywne przyczyny wyłączenia stosowania limitów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, prawidłowe ustalanie długości okresów wypowiedzenia, podział prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pomiędzy uprawnione osoby, obliczanie okresu wydłużenia urlopu rodzicielskiego z tytułu łączenia tego urlopu z pracą, urlop wychowawczy a wymiar urlopu wypoczynkowego, ustalanie zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w wymiarze godzinowym w przypadku zmiany wymiaru etatu.
 9. Zmiany w Kodeksie pracy z II połowy 2016r.
 
Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy. Będzie oczywiście możliwość zadawania pytań, dyskusji na interesujące Państwa tematy obejmujące zakres szkolenia.

Podkategorie

Realizacja: blueform.pl